Öğrenci Toplulukları

 ÖĞRENCİ KULÜPLERİ

  Topluluk Adı Topluluk Başkanı Unvanı Topluluk Akademik Danışmanı
1 Milli Düşünce Topluluğu İbrahim AZAK Prof. Dr.  Ali KUMAŞ
2 Hamle ve Rama Gençlik Topluluğu Zeynep Rehan TAŞKIN Prof. Dr.  Yavuz KÖKTAŞ
3 Bir-İz Topluluğu Muhammed KAŞ Dr. Öğr. Üyesi Abdulrahman ACER
4 Çağın Gençlik Topluluğu Erdem SARAL Dr. Öğr. Üyesi Abdulrahman ACER
5 Medeniyet İnsan ve Eğitim Topluluğu Turgay İLBARS Dr. Öğr. Üyesi Abdülkadir KİŞMİR
6 Yedi Hilal Topluluğu Yakup KAÇMAZ Dr. Öğr. Üyesi Fatih GÜMÜŞ
7 Bilge Gençlik Topluluğu Yusuf İslam KAÇAR Öğr. Gör. Adem SADOĞLU
8 Kıraat ve Hafızlık Topluluğu Hatice KIRAN Arş. Gör.  Fatmanur KESKİN