Öğrenci Toplulukları

 ÖĞRENCİ KULÜPLERİ

Topluluk Adı Topluluk Başkanı Unvanı  Topluluk Akademik Danışmanı
Bilge Gençlik Topluluğu Ömer Faruk ŞEN Öğr. Gör. Adem SADOĞLU
Bilgi ve Değerler Topluluğu Münevver AKAR Öğr.Gör. Taner EROL
Dört Kapı Topluluğu İbrahim ÇEGEN Dr. Öğr. Üyesi Abdulrahman ACER
Hüsn-ü Hat Topluluğu Esmanur ÇİÇEK Öğr.Gör. Nurettin ÖDÜL
Kıraat ve Hafızlık Topluluğu Hayrunnisa ARSLAN Dr. Öğr. Üyesi Kadir TAŞPINAR
Medeniyet Topluluğu Sefa TOPÇU Dr. Öğr. Üyesi Abdulgani BOZKURT
Medeniyet İnsan ve Eğitim Topluluğu Emre AYHAN Dr. Öğr. Üyesi Abdülkadir KİŞMİR
Milli Düşünce Topluluğu İbrahim AZAK Doç. Dr.  Ali KUMAŞ
Uluslararası Öğrenci Topluluğu Afiz ALİYEV Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ali MERT