Anket Formları

"Anket Takvimi için Tıklayınız"
Beklenti ve Sorunlar Anketi (Anket İçin Tıklayınız)
Etkinlik O¨neri ve Tercih Anketi (Anket İçin Tıklayınız)
Kurumsal Performans Yönetimi ve Planla, Uygula, Kontrol Et ve Önlem Al (PUKO) Paydaş Anketi (Anket İçin Tıklayınız)
İlahiyat Fakültesi Fiziki, Mali ve Teknik İmkân Memnuniyet Anketi (Anket 1 İçin Tıklayınız) (Anket 2 İçin Tıklayınız)
Mezun Öğrenci Anketi (Anket İçin Tıklayınız)
Araştırma Geliştirme İmkânlarına Yönelik Anket (Anket İçin Tıklayınız)
Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ders Sorumluları Anketi  (Anket İçin Tıklayınız)
Öğretim Yöntem-Teknikleri ve Ders Değerlendirme Öğrenci Anketi  (Anket İçin Tıklayınız)
*********************************************************************************************************************
İlahiyat Fakültesi Araştırma Geliştirme İmkânlarına Yönelik Anket (Anket 1 İçin Tıklayınız) (Anket 2 İçin Tıklayınız)
Paydaş Memnuniyet Anketi  (Anket İçin Tıklayınız)
Program Çıktıları ve Alana Özgü Ölçütler Paydaş Anketi  (Anket İçin Tıklayınız)
RTEÜ İlahiyat Fakültesi 2022 Öğretim Yöntem ve Teknikleri Öğrenci Anketi  (Anket İçin Tıklayınız)
RTEÜ İlahiyat Fakültesi 2022 Akademik Hedeflerin Belirlenmesine Yönelik Anket  (Anket İçin Tıklayınız)
Kalite Güvencesi ve Yönetim Sistemi Politikaları Paydaş Anket (Anket İçin Tıklayınız)
Ders Sorumluları Öğretim Yöntem ve Teknikleri  Anket  (Anket İçin Tıklayınız)
Fiziki, Mali ve Teknik İmkân Memnuniyet Anket  (Anket 1 İçin Tıklayınız) (Anket 2 İçin Tıklayınız)
Akademik Danışman Anketi  (Anket İçin Tıklayınız)
RTEÜ İlahiyat Fakültesi Beklenti ve Sorunlar Anketi (Anket İçin Tıklayınız)
RTEÜ İlahiyat Fakültesi Çevrimiçi ve Yüzyüze Etkinlikler Tercih Anketi  (Anket 1 İçin Tıklayınız) (Anket 2 İçin Tıklayınız) (Anket 3 İçin Tıklayınız)
RTEÜ İlahiyat Fakültesi Eğitim Öğretim Politikası Paydaş Anketi  (Anket İçin Tıklayınız)
Özel Gereksinimli Öğrenci Memnuniyet Anketi  (Anket İçin Tıklayınız)
RTEÜ İlahiyat Fakültesi Mezun Öğrenci Anketi (Anket İçin Tıklayınız)
RTEÜ İlahiyat Fakültesi Araştırma Geliştirme ve Toplumsal Katkı Politikaları Paydaş Anketi  (Anket İçin Tıklayınız)
Kurumsal Performans Yönetimi ve Planla, Uygula, Kontrol Et ve Önlem Al (PUKO) Anketi (Anket İçin Tıklayınız)
Uluslararasılaşma Politikası Paydaş Anket (Anket İçin Tıklayınız)
Akademik ve İdari Personele Yönelik Eğitim Talep ve Memnuniyet Anketi 2022-2023 Güz (Anket İçin Tıklayınız)
Fakülte Yönetimi Paydaş Memnuniyet Anket Anketi 2022-2023 Güz (Anket İçin Tıklayınız)
Program Çıktıları ve Alana Özgü Ölçütler Anketi Ocak 2023 (Anket İçin Tıklayınız)
Ders Sorumluları Öğretim Yöntem ve Teknikleri Anketi 2021-2022 Bahar (Anket İçin Tıklayınız)
Fiziki, Mali ve Teknik İmkân Memnuniyet Anketi 2021-2022 Bahar (Anket İçin Tıklayınız)
RTEÜ İlahiyat Fakültesi Lisansüstü Programların Değerlendirilmesine Yönelik Paydaş Görüş Anketi (Anket İçin Tıklayınız)
Akademik Danışman Memnuniyet Anketi 2021-2022 Bahar (Anket İçin Tıklayınız)
İlahiyat Fakültesi Beklenti ve Sorunlar Anketi 2022-2023 Güz (Anket İçin Tıklayınız)
İlahiyat Fakültesi Etkinlik Tercih Anketi  2022-2023 Güz (Anket İçin Tıklayınız)
Akademik Hedeflerin Belirlenmesine Yönelik Anket  2022-2023 Güz (Anket İçin Tıklayınız)
Öğretim Yöntem, Teknikleri ve Materyalleri Anketi 2021-2022 Bahar (Anket İçin Tıklayınız)
Öğretim Elemanı-Ders Değerlendirme Anketi 2021-2022 Bahar (Anket İçin Tıklayınız)