Genel Bilgi

Fakülte Kütüphanesi, değişik kişi ve kurumların destekleri ve yapılan bağışlarla zenginleştirilmiş ve 2019 yılı itibariyle sahip olduğu 33644’e yakın eserle İlahiyat Fakültesi Kütüphaneleri arasında önemli bir yere gelmiştir. Kütüphanede kitap kaydetme işlemi Dewey Onlu Tasnif Sistemine göre yapılmaktadır. Fakülte kütüphanemizde açık raf sistemi uygulanmaktadır. Kütüphane içerisinde okuyucuların tarama yapmaları için bilgisayarlar bulunmaktadır. Okuyucular kendilerine gerekli olan yayınları tarayıp, açık raf sisteminde buldukları kitapları belirlenen ödünç süresince alabilmektedirler. Gelen okuyucular açık raf sistemi sayesinde kütüphanemizi tanıma ve tarama fırsatını bizzat kendileri yapabilmektedirler.

Kütüphanemizde 311 adet Trabzon Kadı Sicili bulunmaktadır (Şer’iyye Sicilleri). Şer’iyye Sicilleri olmadan özelde Doğu Karadeniz, genelde Türkiye tarihi hakkında tam ve doğru bir bilgiye sahip olmak mümkün değildir. Bu defterlerin asılları Milli Kütüphane’de bulunmaktadır. Kütüphanemizde fotokopileri mevcut bulunan Şer’iyye Sicillerinde yer alan belgelerin tarihleri 968/1560 ile 1334/1915 yıllarını kapsamaktadır.

Ayrıca kütüphanemizde süreli yayınların son gelen sayılarının yer aldığı Yeni Gelen Dergiler Bölümü bulunmaktadır. Dergilerin yeni sayıları geldikçe raftaki eski sayılar ile değiştirilmektedir.

Kütüphane Çalışma Saatleri

Kütüphanemiz yaz döneminde hafta içi 08.00-12.00 ile 13.00-17.00 saatleri arasında, eğitim-öğretim döneminde ise 08.00-17.00 saatleri arasında okurlara hizmet vermektedir.

Bağış Kabulü

Kütüphanemiz kişi, kurum ve kuruluşlardan bağış kabul eder. Kitaplarının tamamını (943 kitap) kütüphanemize bağışlamış olan merhum İsmail KAYMAK için Kütüphanede özel bir bölümü oluşturulmuştur.

Oryantasyon

Fakültemiz Kütüphanesinde oryantasyon hizmeti verilmektedir. Her eğitim-öğretim yılının başında Fakültemizin yeni öğrencileri, gruplar halinde Kütüphaneye alınarak, oryantasyon yapılmaktadır. Ayrıca bireysel başvuruda bulunan öğrencilere de bu eğitim tekrarlanmaktadır.

Fotokopi

Fakültemiz Kütüphanesinde fotokopi imkanı vardır.