Anket Takvimi

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ANKET LİSTESİ
No Anketler Hedef Kitle Uygulama Sayısı Uygulama Zamanı
1 Beklenti ve Sorunlar Anketi İç paydaşlar
(Akademik Personel ve Öğrenci)
Her yıl bir kez Eylül
2 Etkinlik Öneri ve Tercih Anketi İç paydaşlar
(Akademik Personel ve Öğrenci)
Her yıl bir kez Eylül
3 Kurum İçi Eğitim Talep ve Memnuniyet Anketi İç paydaş
(Akademik ve İdari Personel)
Her yıl bir kez Ekim
4 Yıllık Hedeflenen Akademik Faaliyetler Anketi İç paydaş
(Akademik Personel)
Her yıl bir kez Ocak
5 Öğretim Yöntem/Teknikleri ve Ders Değerlendirme Öğrenci Anketi İç paydaş (Öğrenci) (Her sınıfa ayrı ayrı) Dönem sonlarında Ocak-Haziran
6 Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ders Sorumluları Anketi İç paydaş
(Akademik Personel)
Dönem sonlarında Ocak-Haziran
7 Akademik Danışman Memnuniyet Anketi İç paydaş (Öğrenci) Her yıl bir kez Şubat
8 Yöneticilere Yönelik Memnuniyet Anketi İç paydaşlar
(Akademik Personel ve Öğrenci)
Her yıl bir kez Mayıs
9 Araştırma Geliştirme İmkânları ve BAP Birimi Memnuniyet Anketi İç paydaş
(Akademik Personel)
Her yıl bir kez Mayıs
10 Özel Gereksinimli Öğrenci Memnuniyet Anketi İç Paydaş
(Öğrenci)
Her yıl bir kez Mayıs
11 Araştırma Kaynakları: Fiziki, Teknik, Mali Konularla İlgili Memnuniyet Anketleri İç paydaşlar
(Akademik Personel ve Öğrenci)
Her yıl bir kez Haziran
12 Kurumsal Performans Yönetimi (PUKO) Paydaş Anketi İç ve dış paydaşlar Her yıl bir kez Haziran
13 Mezun Öğrenci Anketi Dış Paydaş
(Mezun Öğrenci)
Her yıl bir kez Temmuz
14 Program Çıktıları ve Alana Özgü Ölçütler Paydaş Anketi İç paydaş
(Akademik Personel)
Dört yılda bir Temmuz
15 Kalite Güvencesi ve Yönetim Sistemi Politikaları Paydaş Anketi İç ve dış paydaşlar Beş yılda bir Temmuz
16 Araştırma Geliştirme ve Toplumsal Katkı Politikaları Paydaş Anketi İç ve dış paydaşlar Beş yılda bir Temmuz
17 Uluslararasılaşma Politikası Paydaş Anketi İç ve dış paydaşlar Beş yılda bir Temmuz
18 Eğitim ve Öğretim Politikası Paydaş Anketi İç ve dış paydaşlar Beş yılda bir Temmuz