Dekan MesajıDeğerli öğrencilerimiz;

  1992 yılında kurulan ve 2022 itibarı ile otuz yıllık geçmişi olan fakültemiz bilgi, birikim, tecrübe, yetkin ve yeterli akademik kadrosu ile ülkemiz İlahiyat fakülteleri arasında seçkin bir yere sahiptir. Temel şiarımız daima yükselen bir çizgide İslam düşünce ve medeniyet birikimimizi evrensel bir ufukla kavramak ve içinde bulunduğumuz dünyanın meselelerine çözümler sunabilen nesiller yetiştirmektir. Öğrencilerine, bütüncül ve farklı disiplinlerin iş birliğine dayanan bir eğitim-öğretim metodu sunan fakültemiz; İslâmî ilimleri temel kaynaklarından araştırabilen, özellikle din alanıyla ilgili yeni bilgi ve eğilimleri takip etme yeterliliğine sahip, geleceğe uzanan çizgide kadim medeniyetimizin ortak değerlerinin farkında olan, içinde yaşadığı dünyayı etik ve estetik değerlerle anlamlandıran, mesleki ve ahlaki açıdan yetkin bireyler yetiştirmeyi amaçlamakta ve bu doğrultuda attığı adımları öğretim elemanları, idari kadro ve öğrencilerin çalışma ortaklığı esasına dayandırmaktadır.