Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu

 AKADEMİK TEŞVİK BAŞVURU VE İNCELEME KOMİSYONU
 
Genel Bilgiler
Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği doğrultusunda yükseköğretim kurumlarında her bölüm/anabilim dalı başkanlıkları bünyesinde en az üçer üyeden oluşan Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu kurulur. Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu başkanlığı, ilgili bölüm başkanı tarafından yürütülür. Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu üyeleri ise ilgili birimin Yönetim Kurulu tarafından, yüksek akademik teşvik puanına sahip olan öğretim elemanları arasından seçilerek oluşturulur. Bölüm veya anabilim dalı başkanlıkları bünyesinde yeterli öğretim elemanı bulunmaması hâlinde, üyeler yakın alanlardaki öğretim elemanları ile tamamlanır.
Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu üyeleri 2 (iki) yıl süreyle seçilir. Süresi biten üye yeniden seçilebilir. Üyeliğin herhangi bir sebeple boşalması hâlinde aynı usulle yeni üye seçilir.
Komisyonun Görevleri
  • Rektörlükçe belirlenen tarihler arasında kendilerine gelen teşvik dosyalarını incelemek
  • Başvuru sahibinin faaliyetlerinin incelemeye uygun olup olmadığına karar vermek
  • Komisyona gelen başvurularda Akademik Teşvik Ödeneği Başvuru Beyan Belgesi, YÖKSİS’ten alınan çıktıları ve faaliyetleri kanıtlayan belgeleri incelemek
  • Gerek görülen durumlarda faaliyetleri kanıtlayan örnek ve belgelere ek açıklama ve bilgi talep etmek ya da faaliyetler için yeni kanıtlayıcı belgeler istemek
  • Başvuruların değerlendirilmesi sonucunda reddedilen ya da puanı değişen başvurulara yönelik açıklama yapmak
  • Başvuruların değerlendirilmesi sonrası hazırlanan karar tutanağını, ilan edilen takvime uygun olarak süresi içinde göndermek
  • Yıllık çalışma takvimine göre iş ve işlemleri takip etmek
Komisyon Üyeleri
Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Başkan Prof. Dr. Bayramali NAZIROĞLU
Üye Prof. Dr. Süleyman TURAN
Üye Doç. Dr. Emine BATTAL
İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü Başkan Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Şamil BAŞ
Üye Dr. Öğr. Üyesi Mehmet KAZDAL
Üye Öğr. Gör. İsmail HACIAHMETOĞLU
Temel İslam Bilimleri Bölümü Başkan Prof. Dr. Süleyman MOLLAİBRAHİMOĞLU
Üye Prof. Dr. Yavuz KÖKTAŞ
Üye Prof. Dr. Muhammet YILMAZ