Sempozyum ve Kongreler

  • 19-210 Ekim 2018, Ahlaki Sorunlar, Gençlik ve Değerler Eğitimi” konulu “Uluslararası Güneysu Sempozyumu-II 
  • 20-22 Ekim 2017, Sempozyum Güneysu’da Dini-Kültürel ve Sanatsal Hayat
  • 04 Temmuz 2017, Sempozyum İslam Coğrafyasında Terör, Göç ve Mültecilik
  •  23-25 Ekim 2015, Uluslararası Din ve Şiddet Sempozyumu
  • 30 Eylül – 2 Ekim 2005, Çocuk Sorunları ve İslâm Sempozyumu
  • 12-13 Eylül 2003, Dini Otorite Sempozyumu