Dekan Yardımcıları

Prof. Dr. Bayramali NAZIROĞLU
Din Eğitimi Anabilim Dalı
bayramali.naziroglu@erdogan.edu.tr
 
 

Doç. Dr. Emine BATTAL
Dinler Tarihi Anabilim Dalı
emine.battal@erdogan.edu.tr
 
Genel Sorumluluklar
 • Personel İş ve İşlemleri
 • Kalite Yönetimi Süreçleri
 • Akreditasyon Süreçleri
 • AR-GE  ve Bilimsel Süreçler
 • İdari - Mali İş ve İşlemler
 • Demirbaş ve Ayniyat İş ve İşlemleri
 • Öğretmenlik Uygulaması İşlemleri
 • Hazırlık Sınıfı İş ve İşlemleri
 • Disiplin Kurulu ve Soruşturma İşlemleri (Personel)
Görev Alanına Giren Kurul ve Komisyonlar
 • Fakülte Kurulu
 • Fakülte Akademik Genel Kurulu
 • Kalite ve Akreditasyon Kurulu
 • Paydaş Danışma Kurulu
 • RTEÜ Geliştirme Vakfı Akademik Teşvik Kurulu
 • Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu
 • Anket Uygulama ve Değerlendirme Komisyonu
 • AR-GE Komisyonu
 • Birim Kalite Komisyonu
 • Birim Enerji Yönetim Komisyonu
 • Yayın ve Faaliyet Değerlendirme Komisyonu


 

 

Genel Sorumluluklar
 • Eğitim Öğretim İş ve İşlemleri
 • Öğrenci İş ve İşlemleri
 • Akademik Danışmanlık İş ve İşlemleri
 • Farabi İş ve İşlemleri
 • Erasmus İş ve İşlemleri
 • Bologna İş ve İşlemleri
 • Yatay Geçiş ve- İntibak İşlemleri
 • Dini Hitabet ve Meslekî Uygulama Dersi İşlemleri
 • Disiplin Kurulu ve Soruşturma İşlemleri (Öğrenci)
 • Fakülte Web Sayfası İş ve İşlemleri
 • Sosyal ve Kültürel Etkinlik İşlemleri
 • Öğrenci Etkinliği İş ve İşlemler
 • Mezuniyet Töreni İş ve İşlemleri
 • Rize İlahiyat Dergisi İş ve İşlemleri
Görev Alanına Giren Kurul ve Komisyonlar
 • Fakülte Yönetim Kurulu
 • Eğitim Öğretim Komisyonu
 • Birim Yayın Komisyonu
 • Hafızlık Projesi Yürütme Komisyonu
 • İlahiyat Akademisi Yürütme Komisyonu
 • Muafiyet ve İntibak Komisyonu
 • Burs ve Kısmi Zamanlı Öğrenci Başvuruları Değerlendirme Komisyonu
 • Toplumsal Katkı ve Sürdürülebilirlik Komisyonu