Raporlar

1. İlahiyat Fakültesi Araştırma Geliştirme İmkânlarına Yönelik Anket Raporu
2. Paydaş Memnuniyet Anketi Sonuç Raporu
3. Program Çıktıları ve Alana Özgü Ölçütler Paydaş Anketi Sonuç Raporu
4. RTEÜ İlahiyat Fakültesi 2022 Öğretim Yöntem ve Teknikleri Öğrenci Anketi Raporu 
5. RTEÜ İlahiyat Fakültesi 2022 Akademik Hedeflerin Belirlenmesine Yönelik Anket Raporu 
6. Kalite Güvencesi ve Yönetim Sistemi Politikaları Paydaş Anket Raporu 
7. Ders Sorumluları Öğretim Yöntem ve Teknikleri  Anket Raporu 
8. Fiziki, Mali ve Teknik İmkân Memnuniyet Anket Raporu
9. Akademik Danışman Raporu 
10. RTEÜ İlahiyat Fakültesi Beklenti ve Sorunlar Raporu
11. RTEÜ İlahiyat Fakültesi Çevrimiçi ve Yüzyüze Etkinlikler Tercih Anketi Sonuç Raporu 
12. RTEÜ İlahiyat Fakültesi Eğitim Öğretim Politikası Paydaş Anketi Sonuç Raporu 
13. Özel Gereksinimli Öğrenci Memnuniyet Raporu 
14. RTEÜ İlahiyat Fakültesi Mezun Öğrenci Sonuç Raporu 
15. RTEÜ İlahiyat Fakültesi Araştırma Geliştirme ve Toplumsal Katkı Politikaları Paydaş Anketi Sonuç Raporu
16. Kurumsal Performans Yönetimi ve Planla, Uygula, Kontrol Et ve Önlem Al (PUKO) Raporu 
17. Uluslararasılaşma Politikası Paydaş Anket Raporu
18. Akademik ve İdari Personele Yönelik Eğitim Talep ve Memnuniyet Raporu 2022-2023 Güz
19. Fakülte Yönetimi Paydaş Memnuniyet Anket Raporu 2022-2023 Güz 
20. Program Çıktıları ve Alana Özgü Ölçütler Raporu Ocak 2023 
21. Ders Sorumluları Öğretim Yöntem ve Teknikleri Anketi 2021-2022 Bahar 
22. Fiziki, Mali ve Teknik İmkân Memnuniyet Anketi 2021-2022 Bahar
23. RTEÜ İlahiyat Fakültesi Lisansüstü Programların Değerlendirilmesine Yönelik Paydaş Görüş Anketi 
24. Akademik Danışman Memnuniyet Raporu 2021-2022 Bahar 
25. İlahiyat Fakültesi Beklenti ve Sorunlar Anket Raporu 2022-2023 Güz 
26. İlahiyat Fakültesi Etkinlik Tercih Anketi Sonuç Raporu 2022-2023 Güz 
27. Akademik Hedeflerin Belirlenmesine Yönelik Anket Raporu 2022-2023 Güz
28. Öğretim Yöntem, Teknikleri ve Materyalleri Raporu 2021-2022 Bahar 
29. Öğretim Elemanı-Ders Değerlendirme Anketi 2021-2022 Bahar