Raporlar

Anket Takvimi için Tıklayınız
Beklenti ve Sorunlar Anketi Sonuç Raporu
Etkinlik Öneri ve Tercih Anketi Sonuç Raporu
Kurumsal Performans Yönetimi ve Planla, Uygula, Kontrol Et ve Önlem Al (PUKO) Paydaş Anketi Sonuç Raporu
İlahiyat Fakültesi Fiziki, Mali ve Teknik İmkân Memnuniyet Anketi Sonuç Raporu
Mezun Öğrenci Sonuç Raporu
Araştırma Geliştirme İmkânlarına Yönelik Anket Sonuç Raporu
Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ders Sorumluları Anketi Sonuç Raporu
Öğretim Yöntem-Teknikleri ve Ders Değerlendirme Öğrenci Anketi Sonuç Raporu

********************************************************************************************
İlahiyat Fakültesi Araştırma Geliştirme İmkânlarına Yönelik Anket Raporu
Paydaş Memnuniyet Anketi Sonuç Raporu
Program Çıktıları ve Alana Özgü Ölçütler Paydaş Anketi Sonuç Raporu
RTEÜ İlahiyat Fakültesi 2022 Öğretim Yöntem ve Teknikleri Öğrenci Anketi Raporu 
RTEÜ İlahiyat Fakültesi 2022 Akademik Hedeflerin Belirlenmesine Yönelik Anket Raporu 
Kalite Güvencesi ve Yönetim Sistemi Politikaları Paydaş Anket Raporu 
Ders Sorumluları Öğretim Yöntem ve Teknikleri  Anket Raporu 
Fiziki, Mali ve Teknik İmkân Memnuniyet Anket Raporu
Akademik Danışman Raporu 
RTEÜ İlahiyat Fakültesi Beklenti ve Sorunlar Raporu
RTEÜ İlahiyat Fakültesi Çevrimiçi ve Yüzyüze Etkinlikler Tercih Anketi Sonuç Raporu 
RTEÜ İlahiyat Fakültesi Eğitim Öğretim Politikası Paydaş Anketi Sonuç Raporu 
Özel Gereksinimli Öğrenci Memnuniyet Raporu 
RTEÜ İlahiyat Fakültesi Mezun Öğrenci Sonuç Raporu 
RTEÜ İlahiyat Fakültesi Araştırma Geliştirme ve Toplumsal Katkı Politikaları Paydaş Anketi Sonuç Raporu
Kurumsal Performans Yönetimi ve Planla, Uygula, Kontrol Et ve Önlem Al (PUKO) Raporu 
Uluslararasılaşma Politikası Paydaş Anket Raporu
Akademik ve İdari Personele Yönelik Eğitim Talep ve Memnuniyet Raporu 2022-2023 Güz
Fakülte Yönetimi Paydaş Memnuniyet Anket Raporu 2022-2023 Güz 
Program Çıktıları ve Alana Özgü Ölçütler Raporu Ocak 2023 
Ders Sorumluları Öğretim Yöntem ve Teknikleri Anketi 2021-2022 Bahar 
Fiziki, Mali ve Teknik İmkân Memnuniyet Anketi 2021-2022 Bahar
RTEÜ İlahiyat Fakültesi Lisansüstü Programların Değerlendirilmesine Yönelik Paydaş Görüş Anketi 
Akademik Danışman Memnuniyet Raporu 2021-2022 Bahar 
İlahiyat Fakültesi Beklenti ve Sorunlar Anket Raporu 2022-2023 Güz 
Akademik Hedeflerin Belirlenmesine Yönelik Anket Raporu 2022-2023 Güz
Öğretim Yöntem, Teknikleri ve Materyalleri Raporu 2021-2022 Bahar 
Öğretim Elemanı-Ders Değerlendirme Anketi 2021-2022 Bahar