Ayrılan Akademik ve İdari Personelimiz

1-Yrd. Doç. Dr. Nihat DALGIN (İslam Hukuku), 1997 
2-Yrd. Doç. Dr. Yaşar DÜZENLİ (Tefsir), 1998
3-Ar. Gör. Yusuf SUİÇMEZ (Hadis), 1998 
4-Öğr. Gör. İbrahim DAYIOĞLU (Tefsir/Kıraat), 1999 
5-Ar. Gör. Faruk BOZGÖZ (Arap Dili ve Belagatı), 2000 
6-Arş. Gör. Abdülhamit RAMAZANOĞLU (İslam Hukuku), 2000 
7-Öğr. Gör. Şaban KONDİ (Tefsir/Kıraat), 2001
8-Arş. Gör. M. Mansur UZUN (Arap Dili ve Belagatı), 2002
9-Öğr. Gör. Zeki KANDEMİR (İslam Tarihi), 2002 
10-Arş. Gör. Duran TERZİ (İslam Hukuku), 2003
11-Okt. İbrahim İSLAMOĞLU (Arap Dili ve Belagatı), 2003
12-Öğr. Gör. Mustafa GÖNAN  (Arap Dili ve Belagatı), 2003
13-Arş. Gör. Harun KAHVECİ (Kelam) , 2004 
14-Doç. Dr. Yunus MACİT (Hadis), 2008
15-Doç. Dr. H. Ahmet ÖZDEMİR (İslam Tarihi), 2009 
16-Yrd. Doç. Dr. Cengiz BATUK (Dinler Tarihi), 2009 
17-Doç. Dr. Mustafa ALICI (Dinler Tarihi), 2011
18-Doç. Dr. Kemal YILDIZ (İslam Hukuku), 2011
19-Doç. Dr. Ahmet ALBAYRAK (Din Psikolojisi), 2011
20-Doç. Dr. Ömer Faruk YAVUZ (Tefsir) 2012
21-Prof. Dr. Ahmet KOÇ (Din Eğitimi) 2012 
22-Prof. Dr. Sadık Kemal SANDIKÇI (Hadis), 2012 
23-Öğr. Gör. Hasan UÇAR (Arap Dili ve Belagatı),  2013
24-Öğr. Gör. M. Mücahit ASUTAY (Arap Dili ve Belagatı), 2013 
25-Okt. Erdoğan ALBAYRAK 
(Arap Dili ve Belagatı), 2013 
26-Öğr. Gör. İsmail BAYER (Arap Dili ve Belagatı), 2013 
27-Doç. Dr. Hüseyin KARAMAN (İslam Felsefesi), 2013
28-Yrd. Doç. Dr. Ahmet Mohamed ELSAGHIR  (Arap Dili ve Belagatı), 2013 
29-Arş. Gör. Züleyha AKYÜZ BOZ  (Din Psikolojisi), 2014 
30-Yrd. Doç. Dr. Mehmet Süheyl ÜNAL  (Din Sosyolojisi), 2014 
31-Öğr. Gör. Necattin HANAY (Tefsir/Kıraat), 2015
32-Prof. Dr. Latif TOKAT (Din Felsefesi), 2015 
33-Arş. Gör. Emine SAYKAL (Din Felsefesi), 2015
34-Prof. Dr. İbrahim Hilmi KARSLI (Tefsir), 2015 
35-Arş. Gör. Dr. Muzaffer ÜZÜMCÜ 
(Din Eğitimi), 2016
36-Öğr. Gör. İhsan ŞEN 
(Türk Din Musikisi), 2016 
37-Arş. Gör. Dr. Mustafa TAŞ 
(Hadis), 2017
38-Yrd. Doç. Dr. Faruk SANCAR 
(Kelam), 2018
39-Doç. Dr. Muhammed KIZILGEÇİT
(Din Psikolojisi), 2018 
40-Prof. Dr. Hasan AYIK
(Din Felsefesi),  2018 
41-Öğr. Gör. Dr. Recep Ertugay 
(Kıraat), 2018 
42-Dr. Öğr. Üyesi Halil İbrahim TURHAN (Hadis), 2019 
43- Arş. Gör. Muhammed Nurullah TURAN (İslam Felsefesi), 2019 
44- Prof.Dr. Zafer ERGİNLİ (Tasavvuf), 2019 
45- Doç. Dr. Namık Kemal OKUMUŞ (Kelam), 2020 
46- Doç. Dr. Adem GÜNEŞ  (Din Eğitimi), 2020 
47- Prof. Dr. Ali AKDOĞAN   (Din Sosyolojisi),  2020 
48- Doç. Dr. Rıfat Resul SEVİNÇ  (Arap Dili ve Belegatı), 2021 
49- Prof. Dr. Muammer İSKENDEROĞLU (Felsefe Tarihi),  2021 
50- Öğr. Gör. İbrahim EROL  (Arap Dili ve Belegatı), 2021
51- Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Sait ARVAS   (İslam Hukuku ), 2022 

52- Dr. Öğr. Üyesi Recep ERKOCAASLAN   (İslam Tarihi), 2022
53- Doç. Dr. Mustafa IRMAK 
 (Arap Dili ve Belegatı), 2023 
54- Öğr. Gör. Nurettin ÖDÜL (İslam Tarihi ve Sanatları), 2023
55- Prof. Dr. Mustafa HOCAOĞLU (Tefsir), 2023
56- Prof. Dr. İhsan ARSLAN (İslam Tarihi), 2023
57- Arş. Gör. Yakup Şahan TEKBAŞ (Kelam), 2024