Kalite ve Akreditasyon Kurulu

KALİTE VE AKREDİTASYON KURULU
 
Genel Bilgiler
Kalite ve Akreditasyon Kurulu, Kurumsal Akreditasyon Programı (KAP) kapsamında Fakültemizin, İlahiyat Akreditasyon Ajansına (İAA) yaptığı ulusal akreditasyon süreçlerinin takip edilmesini, kalite el kitabının ve öz değerlendirme raporunun yazılmasını sağlamak amacıyla Dekanlık tarafından oluşturulur. Kurul, kendi içinde üç alt komisyon barındırır; üyeleri Fakülte Yönetim Kurulunda birimde görev yapan öğretim elemanları arasından seçilir.
Kalite ve Akreditasyon Kurulu üyelerinin görev süresi 3 (üç) yıldır. Görev süresi sona ermeden ayrılan üyenin yerine veya herhangi bir nedenle boşalan üyelik için aynı esaslara göre yeni üye üç yıllığına seçilir.
Kurulun Görevleri
  • İlahiyat Akreditasyon Ajansına yapılan ulusal akreditasyon başvurusu süreçlerini takip etmek
  • Kalite el kitabının yazılmasını ve güncellenmesini sağlamak
  • Fakültemizin kalite güvencesi sistemi, eğitim ve öğretim, araştırma ve geliştirme, toplumsal katkı ve yönetim sistemi süreçlerini “planlama, uygulama, kontrol etme ve önlem alma” döngüsü kapsamında ortaya koyan öz değerlendirme raporlarını hazırlamak
  • Fakültedeki diğer komisyonların çalışmalarını, Kurumsal Akreditasyon beklentileri doğrultusunda yönlendirmek
  • Değerlendirme raporlarında belirtilen eksiklik, zayıflık gibi unsurların düzeltilmesi için gerekli girişimlerde bulunmak ve Dekanlık Makamına sunulmak üzere tavsiye kararları almak
  • Kurul tarafından alınan kararları Dekanlık Makamına bildirmek
  • Yıllık çalışma takvimine göre iş ve işlemleri takip etmek
Kurul Üyeleri
Prof. Dr. H. Yusuf ACUNER (Kurul Başkanı)
Kalite Güvencesi ve Yönetim Sistemleri Akreditasyon Komisyonu Başkan Dr. Öğr. Üyesi Ümit ERKAN
Üye Arş. Gör. Büşra ÇETİN
Üye Arş. Gör. Sibel DİNÇASLAN
Üye Arş. Gör. Yaşar Emrah KOŞDAŞ
Üye Arş. Gör. Zehra Betül DİNDAROĞLU YAMAN
Araştırma Geliştirme ve Toplumsal Katkı Akreditasyon Komisyonu Başkan Prof. Dr. Ali KUMAŞ
Üye Dr. Öğr. Üyesi Tayip NACAR
Üye Dr. Öğr. Üyesi Zahide KESKİN
Üye Arş. Gör. Mustafa YÜCE
Üye Arş. Gör. Rumeysa UYSAL
Eğitim Öğretim Akreditasyon Komisyonu Başkan Prof. Dr. Bayramali NAZIROĞLU
Üye Prof. Dr. H. Yusuf ACUNER
Üye Arş. Gör. Şeyma TURAN
Üye Arş. Gör. Nisanur ÖLMEZ
Üye Arş. Gör. Ahmet Faruk DİKİCİ