Kısmi Zamanlı Öğrenci ve Burs Başvuruları Değerlendirme Komisyonu

 
BURS VE KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ BAŞVURULARI DEĞERLENDİRME KOMİSYONU
 
Genel Bilgiler
Burs ve Kısmi Zamanlı Öğrenci Başvuruları Değerlendirme Komisyonu, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Geliştirme Vakfı Akademik Teşvik ve Burs Yönergesi ile Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Yönergesi doğrultusunda;, Dekanın başkanlığında, Fakültemizde görevli akademik veya idari personel arasından seçilmek üzere en az 3 (üç) üyeden oluşur.
Burs ve Kısmi Zamanlı Öğrenci Başvuruları Değerlendirme Komisyonu üyelerinin görev süresi 3 (üç) yıldır. Görev süresi sona ermeden ayrılan üyenin yerine veya herhangi bir nedenle boşalan üyelik için yeni üye seçilir.
Komisyonun Görevleri
  • Kısmi zamanlı öğrenci başvurularını değerlendirmek
  • Öğrenciler tarafından yapılan burs başvurularını değerlendirmek
Komisyon Üyeleri
Başkan (Dekan) Prof. Dr. Ahmet İshak DEMİR
Üye Prof. Dr. Süleyman TURAN
Üye Öğr. Gör. İsmail HACIAHMETOĞLU
Üye Yusuf KAR