Yayın ve Faaliyet Değerlendirme Komisyonu

YAYIN VE FAALİYET DEĞERLENDİRME KOMİSYONU
 
Genel Bilgiler
Yayın ve Faaliyet Değerlendirme Komisyonu, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi kapsamında Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile kurulur. Komisyon, doçent ve profesörlerden olmak üzere en az 3 (üç) asıl ve 2 (iki) yedek üyeden oluşturulur.
Yayın ve Faaliyet Değerlendirme Komisyonu üyelerinin görev süresi 3 (üç) yıldır. Görev süresi sona ermeden ayrılan üyenin yerine veya herhangi bir nedenle boşalan üyelik için yeni üye seçilir.
Komisyonun Görevleri
  • Doktor öğretim üyesi kadrosuna yeniden atanmak üzere başvuruda bulunan adayların dosyasını, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi ekinde yer alan EK-2’de belirtilen ölçütler ve puanlama esaslarını dikkate alarak değerlendirmek ve sonuç raporunu Dekanlığa teslim etmek
Komisyon Üyeleri
Başkan Prof. Dr. Faruk KARACA
Üye (Asıl) Doç. Dr. Emine Enise YAKAR
Üye (Asıl) Doç. Dr. Abdullah AYGÜN
Üye (Yedek) Prof. Dr. H. Yusuf ACUNER
Üye (Yedek) Doç. Dr. İlyas YILDIRIM