Yüksek Lisans

Fakültemizde Temel İslam Bilimleri, Felsefe ve Din Bilimleri ve İslam Tarihi ve Sanatları Bölümlerinde Yüksek Lisans Programları üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü çatısı altında yürütülmektedir.

Yüksek Lisans yapılabilen ana bilim dalları:

Temel İslam Bilimleri

Felsefe ve Din Bilimleri

İslam Tarihi ve Sanatları

Arap Dili ve Belagatı Din Eğitimi İslam Tarihi
Hadis Din Felsefesi  
İslam Hukuku Din Psikolojisi  
İslam Mezhepleri Tarihi Din Sosyolojisi  
Kelam Dinler Tarihi  
Kur’an-ı Kerim Okuma ve Kıraat Felsefe Tarihi  
Tasavvuf İslam Felsefesi  
Tefsir Mantık  
 –

Bologna Bilgi Paketi

Bologna Bilgi Paketi

 Bologna Bilgi Paketi

 

İlgili Mevzuat