Temel İslam Bilimleri

İslam düşünce tarihinde ortaya çıkan ve çok tanınan inceleme alanlarını, akademik düzeyde ele almayı ve öğretim konusu yapmayı amaçlayan bilim dallarından oluşmaktadır. İslam düşüncesinin çeşitli alanlarında sağlıklı dinî bilgi üretebilmek için akademik bakışı ilke edinen araştırmalara büyük ihtiyaç vardır. Bölümümüz, bu ihtiyacı karşılamak ve evrensel bilim ilkelerini de göz önünde bulunduracak başarılı çalışmalar ortaya koymak üzere Tefsir, Kur’an-ı Kerim Okuma ve Kıraat, Hadis, Kelam, İslam Hukuku, İslam Mezhepleri Tarihi, Tasavvuf ve Arap Dili ve Belagatı olmak üzere sekiz anabilim dalından oluşmaktadır.
 

Temel İslam Bilimleri Bölümü Başkanı
Prof. Dr. Süleyman MOLLAİBRAHİMOĞLU
Tel: +90 464 214 11 20 /4554
Faks: +90 464 241 11 24
E-Mail: suleyman.mollaibrahimoglu@erdogan.edu.tr

Temel İslam Bilimleri Bölümü Başkan Yardımcıları
Dr. Öğr.Üyesi Muhammet Hanefi SULUOĞLU

Tel: +90 464 214 11 20/4688
Faks: +90 464 241 11 24
E-Mail: mhanefi.suluoglu@erdogan.edu.tr

 Dr.  Öğr. Üyesi İmran ÇELİK

Tel: +90 464 214 11 20/4665
Faks: +90 464 241 11 24

E-Mail: imran.celik@erdogan.edu.tr
Tefsir Anabilim Dalı
Hadis Anabilim Dalı
Kelam Anabilim Dalı
İslam Hukuku Anabilim Dalı
İslam Mezhepleri Tarihi Anabilim Dalı
Tasavvuf Anabilim Dalı
Arap Dili ve Belagatı Anabilim Dalı
Kur'an-ı Kerim Okuma ve Kıraat Anabilim Dalı