Misyon&Vizyon

Misyonumuz: İlahiyat Fakültesi; Temel İslam Bilimleri, Felsefe ve Din Bilimleri, İslam Tarihi ve Sanatları alanlarında araştırmalar yaparak ulusal ve uluslararası düzeyde bilgi üretimi ve aktarımı sağlamayı; örgün ve yaygın din eğitimi ile dinî-ahlâkî hizmetlere yönelik olarak, toplumdaki inanç farklılıklarını dikkate alan bir yaklaşımla; ülkesini, milletini ve mesleğini seven; toplumuna ve insanlığa yararlı olma idealini özümsemiş; sistematik, tutarlı ve eleştirel düşünebilen; insanlara empati ile yaklaşabilen; etik ve estetik değerlere sahip; inançlı, bilgili, mesleki açıdan yetkin ilahiyatçı ve öğretmenler yetiştirmeyi görev edinmiştir.
 
Vizyonumuz: Temel İslam Bilimleri, Felsefe ve Din Bilimleri ile İslam Tarihi ve Sanatları alanlarında ürettiği bilgi ve değerleri ulusal ve uluslararası sahaya taşıyan ve o düzeyde paylaşan; klasik ve çağdaş bilgi ve düşüncelerle donatılmış olarak yetiştirdiği ilahiyatçılar, din eğitimcileri ve yetkin din görevlileri örnek gösterilen; ülkemizin din eğitimi ve öğretimi ile ilgili sorunları çözmeye yönelik çalışmalar yapan; evrensel değerlere saygılı, toplam kalite yönetimi ilkelerini benimsemiş; sürekli olarak kendini yenileyen ve mensubu olmaktan onur duyulan seçkin bir ilahiyat fakültesi olmaktır.