Mantık Anabilim Dalı

Bilimsel düşünce ve sorgulama, bireysel araştırma, yetenekleri geliştirme, doğru ve güvenilir bilgiye ulaşma yolları incelenir.
 

Mantık Anabilim Dalı Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Enver ŞAHİN
Tel: +90 464 214 11 20/4729
E-Mail: enver.sahin@erdogan.edu.tr


Akademik Kadro 
Dr. Öğr. Üyesi Enver ŞAHİN