Birim Temsilcileri ve Sorumlular

 
Senato Temsilcisi Prof. Dr. Süleyman TURAN
Birim Kalite Temsilcisi Prof. Dr. Bayramali NAZIROĞLU
Toplumsal Katkı ve Sürdürülebilirlik Birim Temsilcisi Doç. Dr. Emine BATTAL
Engelli Birim Sorumlusu Doç. Dr. Emine Enise YAKAR
Web Sorumlusu Arş. Gör. Esra TUYSUZ
Web Sorumlusu Bil. İşl. Betül AZAKLI
Öğretmenlik Uygulaması Fakülte Koordinatörü Prof. Dr. Haci Yusuf ACUNER
Dini Hitabet Uygulama Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi İmran ÇELİK
Hazırlık Sınıfı Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Ahmet KAPLAN
Erasmus Koordinatörü Doç. Dr. Emine Enise YAKAR
Farabi Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Ersin ÇELİK
Bağımlılıkla Mücadele Birim Temsilcisi Arş. Gör. Hüseyin Cihat ŞAHİN
Bologna Temsilcisi Prof. Dr. Süleyman TURAN
Teknoloji ve İnovasyon Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Şamil BAŞ
Birim Akademik Danışmanlık Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Şamil BAŞ
Birim Ulusal Staj Programı Sorumlusu Doç. Dr. Emine BATTAL