İslam Tarihi ve Sanatları

İslam Dini tarihinde yaklaşık 1500 yıllık tarihi boyunca meydana gelen belli başlı siyasî, sosyal, kültürel, edebî ve sanatsal olayları inceler. Bu amaçları gerçekleştirmek için Bölüm, İslam Tarihi, Türk-İslam Sanatları Tarihi, Türk- İslam Edebiyatı ve Türk Din Musikisi Anabilim dalları halinde düzenlenmiştir. Bu anabilim dalları sayesinde İslam Tarihi’nin temel konuları incelendikten sonra Türk Tarihi ve Medeniyeti etrafında meydana gelen olaylar ve faaliyetler ele alınır. Öğrenciler bu sayede tarihsel ve kronolojik bakış açısı kazandıkları gibi, arşiv belgelerini okuma ve mimari eserleri tanıma becerisi, şiir, musiki ve edebiyat zevki elde ederler.
 

İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü Başkanı
Prof. Dr. İhsan ARSLAN
Telefon : +90 464 214 11 20/4551
Faks : +90 464 241 11 24
E-Mail : ihsan.arslan@erdogan.edu.tr

İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü Başkan Yardımcısı


Telefon : +90 464 214 11 20
Faks :
 +90 464 241 11 24
E-Mail :                      @erdogan.edu.tr


İslam Tarihi Anabilim Dalı
Türk İslam Sanatları Tarihi Anabilim Dalı
Türk İslam Edebiyatı Anabilim Dalı

Türk Din Mûsikîsi Anabilim Dalı