Felsefe ve Din Bilimleri

Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü, insanlık tarihinde ortaya çıkan farklı düşünceler, bu düşüncelerin birey ve toplumda meydana getirdiği değişmeler ile günümüz insanının duygu ve düşüncelerinden hareketle geleceğin nasıl olacağına yönelik tartışmaları, araştırma alanı olarak seçmiştir. İlerlemenin, gelişmenin ve bir medeniyet ortaya çıkarmanın ancak yeni bir düşünce şekli, yani yeni bir ufukla olabileceğine inanan bu bölüm, tarihin düşünce mirasını incelemekte; fakat aynı zamanda günümüz toplumlarındaki düşünce hareketlerini de araştırma alanına almaktadır. Bölüm, bu ihtiyaçları karşılamak üzere 7 anabilim dalından oluşturulmuştur. Bunlar İslam Felsefesi, Felsefe Tarihi, Din Felsefesi, Mantık, Dinler Tarihi, Din Eğitimi , Din Sosyolojisi, Din Psikolojisi Anabilim Dallarından oluşmaktadır.

 

Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Başkanı
Prof. Dr. Faruk KARACA
Tel: +90 464 214 11 20 / 4705
Faks: +90 464 241 11 24
E-Mail: faruk.karaca@erdogan.edu.tr

Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Başkan Yardımcıları

 Dr. Öğr.Üyesi  Emine BATTAL
Tel: +90 464 214 11 20/4703
Faks: +90 464 241 11 24
E-Mail: emine.battal@erdogan.edu.tr

Dr.Öğr.Üyesi Enver ŞAHİN

Tel: +90 464 214 11 20/4729
Faks: +90 464 241 11 24
E-Mail: enver.sahin@erdogan.edu.trDin Eğitimi Anabilim Dalı
Din Felsefesi Anabilim Dalı
Din Psikolojisi Anabilim Dalı
Din Sosyolojisi Anabilim Dalı
Dinler Tarihi Anabilim Dalı

Mantık Anabilim Dalı
İslam Felsefesi Anabilim Dalı
Felsefe Tarihi Anabilim Dalı