Doktora

Fakültemizde Temel İslam Bilimleri ile Felsefe ve Din Bilimleri Bölümlerinde Doktora Programları Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü çatısı altında yürütülmektedir.

Doktora Yapılabilen Anabilim Dalları:

Temel İslam Bilimleri

Felsefe ve Din Bilimleri

Arap Dili ve Belagatı Din Eğitimi
Hadis Din Felsefesi
İslam Hukuku Din Psikolojisi
İslam Mezhepleri Tarihi Din Sosyolojisi
Kelam Dinler Tarihi
Kur’an-ı Kerim Okuma ve Kıraat Felsefe Tarihi
Tasavvuf İslam Felsefesi
Tefsir Mantık

Bologna Bilgi Paketi

Bologna Bilgi Paketiİlgili Mevzuat