Birim Enerji Komisyonu

BİRİM ENERJİ  YÖNETİM KOMİSYONU
 
Genel Bilgiler
Birim Enerji yönetim Komisyonu, ilgili dekan yardımcısının başkanlığında, Fakültemizde görevli akademik veya idari personel arasından seçilen en az 3 (üç) üyeden oluşur. Komisyon üyeleri Dekanın önerisi üzerine Fakülte Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenir.
Birim Enerji Yönetim Komisyonu üyelerinin görev süresi 3 (üç) yıldır. Görev süresi sona ermeden ayrılan üyenin yerine veya herhangi bir nedenle boşalan üyelik için yeni üye seçilir.
Komisyonun Görevleri
  • Enerji tasarrufu ile ilgili öneriler geliştirmek ve girişimlerde bulunmak
  • Isıtma, soğutma, aydınlatma ve benzeri ile ilgili sorunları takip etmek
Komisyon Üyeleri
Başkan (Dekan Yardımcısı) Prof. Dr. Bayramali NAZIROĞLU
Üye Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Şamil BAŞ
Üye (Fakülte Sekreteri) Yusuf KAR
Üye (Şef) Adem İPEKÇİ