Anketler

1. Anket Takvimi için Tıklayınız
2. İlahiyat Fakültesi Araştırma Geliştirme İmkânlarına Yönelik Anket Raporu (Anket 1 İçin Tıklayınız) (Anket 2 İçin Tıklayınız)
3. Paydaş Memnuniyet Anketi Sonuç Raporu (Anket İçin Tıklayınız)
4. Program Çıktıları ve Alana Özgü Ölçütler Paydaş Anketi Sonuç Raporu (Anket İçin Tıklayınız)
5. RTEÜ İlahiyat Fakültesi 2022 Öğretim Yöntem ve Teknikleri Öğrenci Anketi Raporu (Anket İçin Tıklayınız)
6. RTEÜ İlahiyat Fakültesi 2022 Akademik Hedeflerin Belirlenmesine Yönelik Anket Raporu (Anket İçin Tıklayınız)
7. Kalite Güvencesi ve Yönetim Sistemi Politikaları Paydaş Anket Raporu (Anket İçin Tıklayınız)
8. Ders Sorumluları Öğretim Yöntem ve Teknikleri  Anket Raporu (Anket İçin Tıklayınız)
9. Fiziki, Mali ve Teknik İmkân Memnuniyet Anket Raporu (Anket 1 İçin Tıklayınız) (Anket 2 İçin Tıklayınız)
10. Akademik Danışman Raporu (Anket İçin Tıklayınız)
11. RTEÜ İlahiyat Fakültesi Beklenti ve Sorunlar Raporu (Anket İçin Tıklayınız)
12. RTEÜ İlahiyat Fakültesi Çevrimiçi ve Yüzyüze Etkinlikler Tercih Anketi Sonuç Raporu (Anket 1 İçin Tıklayınız) (Anket 2 İçin Tıklayınız) (Anket 3 İçin Tıklayınız)
13. RTEÜ İlahiyat Fakültesi Eğitim Öğretim Politikası Paydaş Anketi Sonuç Raporu (Anket İçin Tıklayınız)
14. Özel Gereksinimli Öğrenci Memnuniyet Raporu  (Anket İçin Tıklayınız)
15. RTEÜ İlahiyat Fakültesi Mezun Öğrenci Sonuç Raporu  (Anket İçin Tıklayınız)
16. RTEÜ İlahiyat Fakültesi Araştırma Geliştirme ve Toplumsal Katkı Politikaları Paydaş Anketi Sonuç Raporu (Anket İçin Tıklayınız)
17. Kurumsal Performans Yönetimi ve Planla, Uygula, Kontrol Et ve Önlem Al (PUKO) Raporu (Anket İçin Tıklayınız)
18. Uluslararasılaşma Politikası Paydaş Anket Raporu (Anket İçin Tıklayınız)
19. Akademik ve İdari Personele Yönelik Eğitim Talep ve Memnuniyet Raporu 2022-2023 Güz (Anket İçin Tıklayınız)
20. Fakülte Yönetimi Paydaş Memnuniyet Anket Raporu 2022-2023 Güz (Anket İçin Tıklayınız)
21. Program Çıktıları ve Alana Özgü Ölçütler Raporu Ocak 2023 (Anket İçin Tıklayınız)
22. Ders Sorumluları Öğretim Yöntem ve Teknikleri Anketi 2021-2022 Bahar (Anket İçin Tıklayınız)
23. Fiziki, Mali ve Teknik İmkân Memnuniyet Anketi 2021-2022 Bahar (Anket İçin Tıklayınız)
24. RTEÜ İlahiyat Fakültesi Lisansüstü Programların Değerlendirilmesine Yönelik Paydaş Görüş Anketi (Anket İçin Tıklayınız)
25. Akademik Danışman Memnuniyet Raporu 2021-2022 Bahar (Anket İçin Tıklayınız)
26. İlahiyat Fakültesi Beklenti ve Sorunlar Anket Raporu 2022-2023 Güz (Anket İçin Tıklayınız)
27. İlahiyat Fakültesi Etkinlik Tercih Anketi Sonuç Raporu 2022-2023 Güz (Anket İçin Tıklayınız)
28. Akademik Hedeflerin Belirlenmesine Yönelik Anket Raporu 2022-2023 Güz (Anket İçin Tıklayınız)
29. Öğretim Yöntem, Teknikleri ve Materyalleri Raporu 2021-2022 Bahar (Anket İçin Tıklayınız)
30. Öğretim Elemanı-Ders Değerlendirme Anketi 2021-2022 Bahar (Anket İçin Tıklayınız)