Yatay Geçiş Başvuruları

07 Temmuz 2022 Perşembe

2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı başarı durumuna göre yatay geçiş başvuruları ile ilgili duyuru Üniversitemiz web sayfasında yayımlanmış olup başvurular online yapılacaktır. Üniversitemiz Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Senato Esasları ve kontenjanlar ekte gönderilmiştir. “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” in ilgili maddeleri doğrultusunda gerekli işlemlerin titizlikle yapılmasını ve değerlendirme sonuçlarının ekte gönderilen tablo(excel) formatında hazırlanarak Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına yazılı olarak ve ayrıca elektronik olarak murat.erbay@erdogan.edu.tr e-posta adresine 05 Ağustos 2022 Cuma günü mesai bitimine kadar gönderilmesi gerekmektedir. 

"Yatay geçiş senato esasları" indirmek için tıklayınız.
"Kontenjanlar" indirmek için tıklayınız.