Sınav Notlarına İtiraz Hakkında

15 Aralık 2021 Çarşamba

Değerli Öğrencilerimiz,

Ara sınav notlarınız ilan edildi. Sınav notlarına yönelik itiraz sürecine ilişkin ilgili yönetmelik maddesi aşağıda yer almaktadır. Mağduriyet yaşamamanız için tanımlı sürece göre işlem yapmanız hususunu önemle duyururuz.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ MADDE 33 – (1) Öğrenciler sınav sonuçlarına, notların ilânından itibaren en geç beş iş günü içinde ilgili dekanlığa/müdürlüğe yazılı olarak maddi hata itirazında bulunabilir. İlgili öğretim elemanı, itirazı en geç bir hafta içerisinde değerlendirir ve sonucunu ilgili birime yazılı olarak bildirir. Konu birim yönetim kurulunda görüşülür ve sonuç birim tarafından hem öğrenciye, hem de Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilir.

Sına Not İtiraz Formu: http://form.erdogan.edu.tr/Home/Index/1/?tipID=2&formlarId=114