Kısmi Zaman Çalışma ve Yemek Bursu Başvurusu Hakkında

25 Ekim 2021 Pazartesi

Kısmi zamanlı çalışma ve yemek bursu başvuruları 27.10.2021 tarihine kadar Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığının  http://sks.idari.erdogan.edu.tr  WEB adresinden elektronik olarak yapacaklardır. Elektronik başvuru haricindeki başvurular (Dilekçe, form vb.) ile yanıltıcı/eksik beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.