Kayıt Yenileme ve Ders Yazılımı Hakkında

29 Ocak 2023 Pazar

Değerli Öğrencilerimiz,
2022-2023 Bahar Yarıyılı ders kayıt işlemlerine ilişkin duyuru ve ilgili dosyalar Fakültemiz WEB sayfasında Öğrenci/Haftalık Ders Programı sekmesi altında yayınlanmıştır.

Ders yazılımı yapmadan önce fakültemiz WEB sayfasındaki Öğrenci/Ders Programları sekmesindeki duyuruları ve Akademik takvimi incelemeyi unutmayınız.
Kayıt Yenileme ve Ders Kayıt İşlemleri Süreci İçin İnceleyiniz: http://oidb.idari.erdogan.edu.tr/Files/ckFiles/oidb-idari-erdogan-edu-tr/2022-23%20Bahar%20YY%20Derse%20Kay%C4%B1t%20%C4%B0%C5%9Flemleri.pdf )
 
Önemli Tarihler:
 1. Yarıyıl Katkı Payı – Öğrenim Ücreti Ödeme tarihleri 30 Ocak – 03 Şubat 2023 arasındadır.
 2. Kayıt Yenileme ve Derse Yazılım tarihleri 30 Ocak – 05 Şubat 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.
 3. Derslerin Danışmanlar Tarafından Onaylanması 30 Ocak – 12 Şubat 2023 tarihleri arasında olacaktır.
 4. Ders Ekleme - Çıkarma tarihleri 06-08 Şubat 2023 arasında yapılacaktır.
 5. Ders Muafiyet başvurularının yapılması 13-17 Şubat 2023
 6. Mazeretli Olarak Derse Kayıt Başvuruları 13-17 Şubat 2023
 
Önemli Hatırlatmalar:
 • Ders kayıtları ile ilgili yaşayacağınız soru ve sorunlarınızı akademik danışmanınıza iletmeli ve sorunu akademik danışmanınızla çözmelisiniz. Başka bir birim ya da kişiden alacağınız çözüm önerisine dayalı gerçekleştirdiğiniz işlemlerden dolayı mağduriyet yaşayabilirsiniz.
 • En az bir derse kayıt yaptırmayan öğrenciler ekleme çıkarma işlemi ile ders kaydı yapamazlar.
 • Mazeret ders kaydı yapabilmek için geçerli bir mazereti olmak ve hiçbir derse kayıt yaptırmamış olmak gereklidir.
 • Fakültemiz haftalık ders programı ve ders sorumluları tanımlamaları öğrenci bilgi sistemine yapılmıştır. İlan edilen haftalık ders programında kendi sınıf ve şubenizin programını inceleyiniz.
 • Ders seçimini yaparken programda belirtilen kendi sınıf ve şubenizin ders sorumlusunu seçerek danışman onayına gönderiniz.
 • Her öğrenci kendisine tanımlı olan müfredata tabidir.
 • 1. sınıflara 2022-2023 güz döneminden itibaren yeni müfredat uygulanmaktadır.
 • 2021-2022 Bahar döneminde 1. Sınıf derslerinden başarısı olunan dersler eski isim ve kodları ile öğrencilerin ders yazılım listesinde görülecektir.
 • Alttan alınan derslerde devam zorunluluğu olsun olmasın öğrenci numaranıza göre alttan alınan dersin sınıf ve şubesinin dersini seçmelidir.
 • 4. Sınıf Öğretmenlik Uygulaması dersine yazılım yaparken Prof. Dr. H. Yusuf Acuner'i tercih ederek onaya gönderiniz.
 • 3. Sınıf VI. Yarıyıl ve 4. Sınıfı VIII. Yarıyılda yer alan seçmeli derslerin yazılımında Fakültemiz WEB sayfasında ilan edilen seçmeli ders gruplarını inceleyiniz. Yazılımda aynı gruptan iki ders seçmemeniz gerektiğini unutmayınız. Aynı gruptan ders seçimi sonunda derslerin çakışmasından dolayı oluşacak mağduriyetlerde sorumluluğun size ait olduğunu unutmayınız.
 • Ders yazılımlarını onaylamak üzere danışmanınıza göndereceğiniz ‘ders yazılım formunun’ çıktısını ya da ekran görüntüsünü alınız.
 • Danışman tarafından onaylanan ders yazılım formunu, onaya gönderdiğiniz formla karşılaştırınız. Hata ve eksiklikleri danışmanınıza bildiriniz.
 • Danışman tarafından onaylanan ders yazılım formunuzun ekran görüntüsünü ya da çıktısını alınız.
SIKÇA SORULAN SORULAR
 1. Dördüncü yarıyılın sonunda GANO 1,50’nin altında ne yapmalıyım.
Cevap: GANO 1,50’nin altında olan lisans programları öğrencileri üst yarıyıllardan ders alamazlar. Bu durumdaki öğrenciler başarısız oldukları ve normal yarıyılında alamadıkları dersleri alarak GANO’larını en az 1,50’ye yükseltmek zorundadırlar.
 1. Devamını aldığım ve başarısız olduğum seçmeli ders bu dönem açılmadı, yeni bir ders almak zorunda kaldım devam durumum nedir?
Cevap: Yeni seçmeli dersten devam mecburiyeti vardır. Yeni aldığınız derse devam etmek zorundasınız.
 1. Kur’an Okuma ve Tecvid-II dersine kayıt yaptıramıyorum?
Cevap: Kur’an Okuma ve Tecvid-II dersini alabilmeniz için Kur’an Okuma ve Tecvid-I dersinden başarılı olmanız gerekmektedir. İlgili dersten başarılı olmamışsanız dersi alamazsınız.
 1. Formasyon derslerini sildirmek istiyorum, ne yapmalıyım?
Cevap: Formasyon derslerini almak istemeyen veya alıp da sildirmek isteyen öğrencilerin bununla ilgili mutlaka dilekçe vermeleri gerekir. İlgili dilekçeler dönem sonunda yönetim kurulunca incelenip karara bağlanmaktadır.
 1. Özel öğrenci olmak için ne yapmak gerekir?
Cevap: Akademik takvimde belirtilen tarihler içerisinde ve RTEÜ Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 39. maddesine uygun olarak başvuruda bulunulması gerekmektedir.
 1. Kayıt dondurmak için nelere dikkat etmek gerekir?
Cevap: Akademik takvimde belirtilen tarihler içerisinde ve RTEÜ Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 34. maddesine uygun olarak başvuruda bulunulması gerekmektedir.
 1. Üstten ders alabilir miyim, bu konuda nelere dikkat etmek gerekir?
Cevap: GANO’su en az 3.00 olan öğrenci, danışmanının olumlu görüşüyle, dönemdeki toplam 40 saati aşmamak kaydıyla ön şartlı olmayan veya ön şartını yerine getirdiği, programlarına ait bir üst yarıyıl/yıl derslerinden en fazla 3 tane alabilir. Üstten ders alma hakkı bulunan öğrencilerin üstten aldıkları derslerin mevcut dersleri ile çakışmaması gerekmektedir.
 1. Yatay geçiş yoluyla gelen öğrenciyim. Ders muafiyet işlemleri için ne yapmalıyım?
Cevap: Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının tanımlı süreçlerine uygun olarak işlemlerinizi gerçekleştirmeniz gerekmektedir. İlgili sayfayı inceleyiniz. (http://oidb.idari.erdogan.edu.tr/Files/ckFiles/oidb-idari-erdogan-edu-tr/5-Ders%20Muafiyet-%20%C4%B0ntibak%20-%20Copy%202.pdf)
 1. Soru sorunlarıma ilişkin sürece nereden başlamam gerekir?
Cevap: Öncelikle Üniversitemiz ilgili mevzuatını incelemelisiniz. (https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Kurum/55568171?AspxAutoDetectCookieSupport=1#collapse3) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın hazırladığı Sıkça Sorulan Sorular Sekmesini incelemelisiniz. (http://oidb.idari.erdogan.edu.tr/tr/page/sikca-sorulan-sorular/1238) Bu süreçleri tamamladıktan sonra soru ve sorunuza uyun çözümü bulamamışsanız, danışmanıza kurumsal mail adresinizden mail yazmalı ya da danışmanınızla görüşmelisiniz.