Güneysu Sempozyumu II: Ahlaki Sorunlar, Gençlik ve Değerler Eğitimi

19 Kasım 2018 Pazartesi

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve Güneysu İlim Öğrenenlere Yardım Vakfı işbirliğinde, Güneysu’da 19-21 Ekim tarihleri arasında Güneysu’da “Ahlaki Sorunlar, Gençlik ve Değerler Eğitimi” konulu Uluslararası Sempozyum gerçekleştirildi. Farklı üniversite ve alanlardan birçok araştırmacıya ev sahipliği yapan sempozyumda, eş zamanlı olarak düzenlenen 5 oturumda 49 tebliğ sunuldu.

Ana teması gençliğin yüz yüze kaldığı ahlaki sorunları tespit etmek ve bu sorunlara değerler eğitimi bağlamında cevap aramak olan bu sempozyumda, aşağıda yer verilen problem alanlarıyla ilgili gençlik ve değerler eğitimi konusunda teorik ve saha çalışmalarını içeren bildiriler sunulmuştur.

Gençlik ve Değerler Eğitimi Bağlamında sempozyumun ana başlıkları şu şekildeydi:

Bağımlılık ve Değerler Eğitimi

Şiddet ve Değerler Eğitimi

Yabancılaşma ve Değerler Eğitimi

İntihar ve Değerler Eğitimi

Cinsellik ve Değerler Eğitimi

Aile kurumu ve Değerler Eğitimi

Okul ve Değerler Eğitimi

Popüler kültür ve Değerler Eğitimi