Fakültemizden Yeni bir Gelenek : Açık Ders

29 Mayıs 2019 Çarşamba

İLAHİYAT FAKÜLTEMİZDEN YENİ BİR GELENEK: AÇIK DERS
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinin insan merkezli eğitim-öğretim faaliyetleriyle milli ve manevi değerlerini özümsemiş nitelikli bireyler yetiştirmek, araştırma ve sosyal faaliyetlerini evrensel standartlarda yürüterek bölgenin ve ülkenin sosyal, kültürel, ekonomik, bilimsel ve teknolojik kalkınmasına katkı sağlama misyonuna uygun olarak; Temel İslam Bilimleri, Felsefe ve Din Bilimleri, İslam Tarihi ve Sanatları alanlarında araştırmalar yaparak ulusal ve uluslararası düzeyde bilgi üretimi ve aktarımı sağlamayı; örgün ve yaygın din eğitimi ile dinî-moral hizmetlere yönelik olarak toplumdaki inanç farklılıklarını dikkate alan bir yaklaşım sergileyen İlahiyat Fakültemiz, lisans müfredatı kapsamındaki derslerini “Açık Ders” adıyla uygun zaman, konu ve şartlarda kampüsün tüm öğrencilerine, personeline ve sosyal medya platformlarında meraklılarına açarak kendi sahasında ürettiği bilgi ve değerleri paylaşmayı hedeflemektedir.
Dönem başlarında ders izlenceleri fakülte yönetimine sunulan lisans derslerinden özellikle seçmeli derslerin müfredatlarından olmak üzere fakülte yönetiminin, ilgili bölümün, anabilim dalının, öğretim elemanının veya öğrencilerin talepleri göz önüne alınarak herhangi bir dersten belirlenen, her hafta farklı bir öğretim elamanı ile farklı bir dersin konusunun öne çıkartıldığı, kontenjan sınırı ya da üst dönem dersi olması nedeniyle ilgili dersi seçememiş ve ilgili öğretim elemanından dersi alamayacak öğrencilerin, derse misafir dinleyici olarak katılan diğer öğretim üyelerinin ve katılımcıların ilgili dersin öne çıkan bir konusu hakkında ve dersi veren öğretim elemanının ders anlatım usulü hakkında bilgi sahibi olacağı ve açık dersin kayıtlı öğrencilerinin ilgili öğretim elemanı ile birlikte hazırlandıklarında ders ile birlikte geniş bir kitleye toplu bir sunum-ders etkinliği gerçekleştirebilecekleri bir ders olarak planlanan açık derslerin, günü ya da saatinin değişmemesi, geniş katılım için dersin başlama saatinde konferans salonu ya da amfide işlenmesi, dersin haftalık ders konusuyla ilgili olarak bir afiş düzenlenmesi ve afişin ilgili kurumsal iletişim hesaplarından yayınlanarak duyuru yapılması ve ilgili açık dersin gerekli görüldüğü ve izin verildiğinde kurumsal sosyal medya hesabından canlı olarak yayımlanması planlanmaktadır.
Bu bağlamda İlahiyat Fakültemizdeki ilk açık ders 2019 Bahar Döneminde, Necip Fazıl Kısakürek’in vefat yıldönümü ile fakültemiz Türk İslam Edebiyatı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Mehmet Şamil Baş’ın 4. Sınıflarda seçmeli ders olarak okuttuğu, Çağdaş Türk Romanında Din dersinin 14. hafta müfredatının örtüşmesi vesilesiyle, Aynadaki Yalan Roman Tahlili ismiyle 27 Mayıs 2019 tarihinde fakültemiz konferans salonunda yapıldı.
Çağdaş Türk Romanlarında din algısının incelenmesini ele alan Çağdaş Türk Romanında Din dersinin, her hafta mezkûr konuyla ilgili seçilen bir romana, bu romandaki din algısını ortaya koymak için yazılmış çeşitli makalelerin de desteğiyle eleştirel bir bakış açısıyla yaklaşmakta olduğu ifade edildi. Bu açık derste ise, dönemin son dersi olması sebebiyle geçmiş haftalardaki romanların kısa özetleri verilerek romanlar hakkında bilgi sahibi olma; ilgili romanlar arasındaki örtüşme ve farklılıkları ortaya koyma ve bir karşılaştırma yapabilme imkânı sunuldu.
Son haftada incelenen Aynadaki Yalan romanının, dersin müfredatındaki diğer bütün romanların bakış açılarına karşıt bir görüşte yazılmış tezli bir roman olduğu ve bu özelliği ile diğer romanlardan ayrıldığına vurgu yapıldı. Aynı zamanda bu romanın, bazı araştırmacılar tarafından roman tekniği açısından eleştirildiği ifade edilirken, kitap ve Necip Fazıl hakkında daha önceden herkes tarafından bilinen ve kabul görmüş bazı bilgilerin yanlışlığına değinilerek delillerle desteklenmiş bir şekilde bu bilgilerin doğruları ile değiştirilmesi sağlandı.
“Bir roman nasıl okunur?”, “Hangi romanları okumalıyız?”, ve “Neden okumalıyız?”, gibi bazı sorulara cevap bulmayı hedefleyen bu dersin, bir İlahiyat Fakültesi öğrencisi tarafından neden alınması gerektiğine ve dersin önemine vurgu yapıldı. Bu bağlamda, dersin müfredatını da oluşturan, tezli ve bir diğer ifadeyle “güdümlü” roman olarak adlandırılabilecek romanlarda topluma empoze edilmek istenen dinî algı ve durumlara karşı nasıl bir tavır sergilenmesi gerektiği hakkında bazı yöntemler sunuldu. Dersin müfredatı içerisinde öğrencilere okutulan roman ve makaleler derse getirilerek katılımcılara tanıtıldı ve yeni makale-kitap önerilerinde bulunuldu.
Son olarak, Aynadaki Yalan romanının incelenen konu bağlamında derinlemesine tahlili yapıldı. Necip Fazıl’ın romanında geçen münacaat örneklerinin bir araya getirilmesiyle oluşturulmuş bir duâ metni ile ders tamamlandı. Dersi seçen öğrenciler dâhil tüm öğrenciler, öğretim elemanları ve dış paydaşların katılımına açık olan Açık Ders geleneğinin 2019 Güz Döneminde farklı dersler ve farklı Öğretim Üyeleri ile devam edecek olduğuna vurgu yapıldı.