Fakültemiz Akademik Personeline Ölçme ve Değerlendirme Eğitimi Verildi

26 Mart 2024 Salı

Fakültemizde 22 Mart 2024 Cuma günü tüm akademik personele yönelik “ölçme ve değerlendirme eğitimi” düzenlenmiştir. Eğitim iki oturum halinde gerçekleştirilmiştir. “Ölçme ve Değerlendirmede Temel Kavramlar” başlıklı birinci oturum Prof. Dr. Bayramali Nazıroğlu’nun, “Ölçme Araçlarının Geliştirilmesine İlişkin Uygulama Örnekleri” başlıklı ikinci oturum Prof. Dr. H. Yusuf Acuner’in anlatımıyla yürütülmüştür.