Din, Kültür ve Medeniyet İlişkisi (9 Ekim Çarşamba)

14 Ekim 2019 Pazartesi

Doç. Dr. Namık Kemal OKUMUŞ
       09 Ekim 2019 tarihinde Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Namık Kemal Okumuş tarafından 17.30-19.00 saatleri arasın da İlahiyat Fakültesi konferans salonunda Açık Ders adı altında İnanç ve Kültür dersinin ‘Din, Kültür ve Medeniyet’ konusu işlenmiştir. Dersin girişinde din, kültür ve medeniyet kavramları detaylandırılmış ve kavramların beraberliği işlenmiştir. Her üç kavramın da birbirlerini etkilediği, bu etkilenmenin din olmasa bile din anlayışlarında kendisini rahatlıkla gösterdiği ifade edilmiştir. Ayrıca din denilen olgunun amacının kültür ve medeniyet inşa edecek olan donanımlı insanı yetiştirmek ya da ona destek olmak olduğuna değinilmiştir.
       Deste ifade edildiğine göre, milletlerin hem dinleri, hem kültürleri ve hem de bu ikisinin yardımıyla oluşturdukları medeniyetleri bulunmaktadır. Bu konuda aslolan şeyin, bu üç olgunun birlikte hareket etmesi olduğu ve bu ortaklıktan güçlü birey ve toplumların meydana geldiğine değinilmiştir. Ancak zaman zaman bunun tersi olduğu, yani kültürlerin din algısını değiştirdiği de görülmektedir. Sunumda bunların değişik örnekliklerine yer verilmiştir.
       Oldukça kalabalık bir izleyicinin takip ettiği derste insana dair pek çok sorunun dine mal edilmesi ve bunun yanlışlığı da gündeme alınmıştır. Dersi sunan hoca ile dinleyicilerin oldukça keyif aldıkları sunum din, kültür ve medeniyetimizin iyi insanı yetiştirebilmesi ümidiyle sonlandırılmıştır. Ayrıca, bu imkanı veren fakülte yönetimi ile içeriden ve dışarıdan