Azami Öğrenim Süresini Dolduran Öğrencilere Ek Sınav Hakkı

19 Temmuz 2022 Salı


Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından, azami süreler kapsamında azami öğrenim süresini dolduran öğrenciler için alınmamış veya devamsızlık sebebiyle başarısız sayılmış dersler için ek sınav hakkı tanınmış olup, tanınan bu haktan 2017-2018 eğitim öğretim yılından itibaren ilişiği kesilenler de başvurmaları halinde söz konusu maddenin aynı imkânlarından yararlanabilecektir. Sürece ilişkin detaylı açıklama Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın sayfasında mevcuttur. (http://oidb.idari.erdogan.edu.tr/tr/news-detail/2021-2022-ogretim-yili-ek-sinavlari/3573)
Fakültemiz öğrencilerinden azami öğrenim süresini dolduranların verilen ek sınav hakkından yararlanabilmeleri için ekli başvuru dilekçesini 21 Temmuz 2022 tarihine kadar şahsen ya da kurumsal mail adresine (ogrenci.ilahiyat@erdogan.edu.tr) göndermeleri gerekmektedir.
Sınav Tarihleri
1. Ek sınavlar 25-30 Temmuz 2022
2. Ek sınavlar 08-14 Ağustos 2022
 
Not: Sınav takvimi daha sonra duyurulacaktır.

Ek Sınav Başvuru Formu