Azami Öğrenim Süresini Dolduran Öğrencilere Ek Sınav Hakkı

09 Aralık 2021 Perşembe

Azami Öğrenim Süresini Dolduran Öğrencilere Ek Sınav Hakkı
 
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından, azami süreler kapsamında azami öğrenim süresini dolduran öğrenciler için alınmamış veya devamsızlık sebebiyle başarısız sayılmış dersler için ek sınav hakkı tanınmış olup, tanınan bu haktan 2017-2018 eğitim öğretim yılından itibaren ilişiği kesilenler de başvurmaları halinde söz konusu maddenin aynı imkânlarından yararlanabilecektir. Sürece ilişkin detaylı açıklama Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın sayfasında mevcuttur. (http://oidb.idari.erdogan.edu.tr/tr/news-detail/azami-ogrenim-suresini-dolduran-ogrencilere-ek-sinav-hakki-duyuru-guncellendi/2961)
Fakültemiz öğrencilerinden azami öğrenim süresini dolduranların verilen ek sınav hakkından yararlanabilmeleri için ekli başvuru dilekçesini 31 Ocak 2022 tarihine kadar şahsen ya da kurumsal mail adresine (ogrenci.ilahiyat@erdogan.edu.tr) göndermeleri gerekmektedir.
Sınav Tarihleri
1. Ek sınavlar 07-13 Şubat 2022
2. Ek sınavlar 21- 27 Şubat 2022
 
Not: Sınav takvimi daha sonra duyurulacaktır.

Ek Sınav Başvuru Formu