Açık Ders (Şiir Usulü)

31 Aralık 2019 Salı

       26 Aralık 2019 Perşembe günü saat 14.41 de Yeni ismiyle, Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonumuzda ilk etkinlik, daha önce özel ders olarak başlayan ve İstanbul Şehrengizi, İşaret Çocukları, Nurullah Genç ile Söyleşi, Aruz mu Hece mi Serbest mi?, isimleriyle herkesin katılımına açık etkinlikler olarak devam eden Şiir Usûlü dersinin on sekizincisi, içiMdekiler ismi ile şiir dinletisi, söyleşi ve imza programı olarak 26 Aralık 2019 tarihinde aynı zamanda şâir kimliğiyle de tanınan fakültemiz Türk İslâm Edebiyatı Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Şamil BAŞ tarafından gerçekleştirildi.
Şâirin biyografisi ile başlayan program, şâirin; posta kodu aşk, kırk kanatlı bahçe, beni merak et çünkü iyiyim ve sesimin avlusunda kitaplarından ve henüz yayınlanmamış olan şiirlerinden dinleti yapmasıyla devam etti.  Seyircilerden gelen soruların cevaplandırıldığı ve bir şiirin tahlil edildiği etkinlik şâirin kitaplarını
İmzalamasıyla son buldu.