AÇIK DERS: “Mukayeseli Kutsal Metinler”

01 Ekim 2019 Salı

2019 Bahar Döneminde, Necip Fazıl Kısakürek’in vefat yıldönümü ile fakültemiz Türk İslam Edebiyatı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Mehmet Şamil Baş’ın 4. Sınıflarda seçmeli ders olarak açtığı, Çağdaş Türk Romanında Din dersi müfredatının örtüşmesi vesilesiyle fakültemizde başlattığımız Açık Ders geleneği 2019 Güz Döneminin başlaması itibariyle devam ediyor.

Özellikle 3. ve 4. sınıflarda seçmeli ders veren öğretim elemanlarının, ilgili dersin müfredatında önemli gördüğü bir dersi, tüm öğrencilere ve öğretim üyelerine açık olarak yaptığı ve diğer dönemdeki öğrencilerin, bu derslerin en azından müfredat bağlamıyla içeriği hakkında bilgi sahibi olmasının ve dersin esas öğrencilerinin hocaları ile birlikte derse hazırlanarak toplu bir ders-sunum etkinliğinin hedeflendiği açık ders geleneğinin, 2019 Güz Dönemi ilk dersi, fakültemiz Dinler Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Süleyman Turan’ın 3. Sınıflarda seçmeli ders olarak açtığı Mukayeseli Kutsal Metinler dersi bağlamında, “Ana hatlarıyla Yahudi ve Hıristiyan Kutsal Metinleri” konusu ile 26 Eylül 2019 tarihinde fakültemiz konferans salonunda gerçekleşti.

Derse kayıtlı öğrencilerin yanı sıra üst ve alt dönemlerden öğrencilerimiz, diğer bilim dallarında öğretim üyesi olan hocalarımız ve üniversitemizde öğrenci olmayan dışarıdan katılımcılar da derste hazır bulundu.
Eski ahit ve yeni ahit olarak iki temel tasnifle ifade edilen kitapların kaç bölümden oluştuğu, kitapların isimleri ve muhtevâları üzerinde durularak, bizim Tevrat, İncil ve Zebur olarak bildiğimiz bu kitapların kutsal kitapta hangi bölümlere karşılık geldiği anlatıldı ve bu bağlamda toplumumuzda yaygın bir anlayışla kabul görülmüş olan bazı kavram yanılgıları giderildi. Bu kitaplar tanıtılırken derse getirilerek somut olarak öğrencilere gösterildi.
Özellikle diğer derslere katılamayacak olan katılımcılar ve bu konular üzerinde derinleşmek isteyenler için konuya ilişkin kitap ve film önerilerinde bulunuldu. Dersin öğrencilerinin, fakültemiz öğretim elemanlarının ve dışarıdan katılanların istifade ettiği ve dersin sonunda konuyla ilgili merak edilenlerin sorularak cevap alındığı güzel bir ders oldu.