2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Merkezi Yerleştirme Puanına Göre(Ek Madde-I) Yatay Geçiş Başvuruları

12 Ocak 2023 Perşembe

2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı
Merkezi Yerleştirme Puanına Göre(Ek Madde-I) Yatay Geçiş Başvuruları
 
     2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında Üniversitemiz bölüm/programlarına Yatay Geçiş Yönetmeliğinin Ek-1 nci Maddesinin Uygulama Esaslarına göre yatay geçiş başvurusunda bulunacak adayların kayıtlı oldukları yıldaki merkezi (ÖSYS/YKS) yerleştirme puanının, Üniversitemizde yatay geçiş yapmak istediği programların ilgili yıldaki taban puanına eşit veya yüksek olması, ayrıca bu haktan daha önce yararlanmamış olması gerekmektedir.

     Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın Yatay Geçiş Yönetmelik Ek Madde-1 Uygulama Esasları (Bahar Yarıyılı) için tıklayınız.
 
Başvuru ve Değerlendirme Takvimi Güz Yarıyılı
Başvuru Tarihleri 16 - 20 Ocak 2023
Başvuruların İlgili Kurullarda Değerlendirilmesi 23 - 25 Ocak 2023
Başvuru Sonuçlarının İlan Edilmesi 27 Ocak 2023
Yerleşen Öğrencilerin Kesin Kayıt Tarihleri 30 Ocak - 02 Şubat 2023
Yedek Listeden Yerleşen Öğrencilerin Kesin Kayıt Tarihleri 06 - 07 Şubat 2023
 
BAŞVURU BELGELERİ
1
  • ÖSYS/YKS Yerleştirme Sonuç Belgesi  (Kayıtlı olduğu programdan farklı bir programa başvuracak adaylar için ÖSYM yerleştirme yılına ait puan türleri ve puanları gösteren sonuç belgesi de gerekmektedir.)
  • DGS ile yerleşen öğrenciler için DGS Sonuç Belgesi
2 Yeni tarihli öğrenci belgesi
3 Not Durum Belgesi(Transkript-Hazırlık sınıfı hariç)
4 Ders içerikleri (Hazırlık sınıfı hariç)
5 Disiplin Cezası durum belgesi
6 Zorunlu hazırlık sınıfı/zorunlu bilimsel hazırlık sınıfı olan programlara başvuranlardan, hazırlık sınıfı başarı belgesi/muafiyet belgesi (Belgesi olmayanlar Yabancı Dil Yeterlilik sınavına gireceklerdir. Başarısız olanlar hazırlık sınıfına devam edeceklerdir.)
7 Nüfus Cüzdanı fotokopisi
8 Mesleği ve/veya meslekte verilen görevi icra etmesine engel oluşturacak herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden son 6 ay içinde almış olmak şartıyla heyet raporu ve Adli Sicil Kaydı (Sosyal Bilimler MYO Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Programına başvuracak adaylar)

BAŞVURU İŞLEMLERİ
     Merkezi Yerleştirme Puanına göre (Ek Madde-I)Yatay Geçiş başvuruları 16-20 Ocak 2023 tarihleri arasında online olarak yapılacaktır.

-Online başvuru yapmak için tıklayınız. (Başvuru sayfası 16.01.2023 tarihinde aktif olacaktır)
 
-Taban Puanlar için aşağıdaki linklere tıklayınız. 
http://www.osym.gov.tr/TR,13046/2017.html  (ÖSYS taban puanları için)
https://www.osym.gov.tr/TR,15287/2018.html (YKS taban puanları için)
 
-Üniversitemiz Senatosu’nun 07.12.2022 tarihli ve 183/1 sayılı kararıyla belirlenen Yatay geçiş başvurusu yapılabilecek programlar ve kontenjan oranları için tıklayınız.

SONUÇLARIN İLANI
Yatay geçiş başvurusu kabul edilen adayların listesi   http://erdogan.edu.tr/  ve  http://oidb.idari.erdogan.edu.tr/  web adresimizden 27 Ocak 2023 tarihinde ilan edilecektir. Belirtilen tarihlerde kesin kayıt yaptırmayan adayların yerine ilan edilen yedek listedeki sıraya göre kayıtlar yapılacaktır.