Sözü Güzel Söylemenin Toprağını İşlemek, Konferans

22 Şubat 2024 Perşembe

Fakültemiz Türk İslam Edebiyatı Anabilim Dalı öğretim üyesi Dr.Öğr.Üyesi Mehmet Şamil BAŞ, yirmi beşincisini düzenlediği “Şiir Usûlü” etkinlikleri kapmasında “Din Edebiyat İlişkisi ya da Sözü Güzel Söylemenin Toprağını İşlemek” adlı bir sunum gerçekleşdirdi. Toplumsal Katkı Sürdürülebilirlik komisyonunca desteklenen programda Dr.Öğr.Üyesi Mehmet Şamil BAŞ, Din-Edebiyat ilişkisi bağlamında düşünce ile söz arasındaki bağdan hareketle dilin oluşumu ve kökenine dair teorilere, sözün islam kültüründeki etkilerinden Hz.Peygamber’in hitabetine ve Kur’ân’daki söz çeşitlerine değinerek, Türk Kültüründe sözün Yusuf Has Hacib ve Yunus Emre özelinde bulduğu karşılığı özetledi ve atasözlerinin barındırdığı söze ait bulguları ele aldı. Programda ayrıca imlâ söz ilişkisine değinilerek dilin içine yerleşen hatalı kullanımlarla jenerik markaların sözde ve hitabetteki etkisi örneklerle açıklanmaya çalışıldı. Ağırlık olarak ilahiyat öğrencilerinin katılım gösterdiği etkinlik güzel söze giden yolu özetleyen sonuç bildirisiyle sona erdi.