27. İLAHİYAT ve İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTELERİ DEKANLAR KONSEYİ TOPLANTISI

30 Haziran 2022 Perşembe

Dekanlar Toplantısı Fakültemiz Dekanının İştiraki İle Gerçekleştirildi

İlahiyat ve İslami İlimler Fakülteleri dekanlar toplantısının 27’incisi Ordu İlahiyat
Fakültesi ev sahipliğinde düzenlendi. Fakültemiz Dekanı Prof. Dr. Şevket Topal’ın da iştirak
ettiği toplantıda “Geçmişin Işığında Dini Hayatın Gerekliliği”, “İlahiyat ve İslami İlimler
Fakültelerinin Müfredatlarının Değerlendirilmesi” ve “Diyanet İşleri Başkanlığının
İlahiyat/İslami İlimler Fakültelerinden Beklentileri”
 konuları üzerinde duruldu ve Yürütme
Kurulu üyelerinin seçimi ile toplantı sona erdi.

Toplantı sonrası gerçekleştirilen Ulugöl Tabiat Parkı gezisi dönüşü yaşanan trafik
kazasında İzmir Katip Çelebi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sıddık Korkmaz hayatını
kaybetmiştir. Kendisine rahmet, yakınlarına ve İlahiyat camiasına sabırlar niyaz ediyoruz.