Türk İslam Sanatları Tarihi Anabilim Dalı

Türklerin İslâm’ı kabulünden günümüze kadar plastik sanatlar alanında ortaya koydukları eserler, klasik mirasın modern Türk ve dünya sanatı açısından anlamı, Türk-İslâm coğrafyasına yayılmış belli başlı mimarî âbideler, yazı (hüsn-i hat), tezhib, ebrû, cilt vb. tezyinî sanatlar devir ve bölgelere göre kronolojik olarak ele alınmaktadır.

 

Türk İslam Sanatları Tarihi Anabilim Dalı Başkanı
Öğr. Gör. İsmail HACIAHMETOĞLU
Tel: 0464 214 11 20 / 4576
E-Mail: ismail.haciahmetoglu@erdogan.edu.tr

Akademik Kadro

Öğr. Gör. İsmail HACIAHMETOĞLU
Öğr. Gör. Nurettin ÖDÜL