Türk İslam Edebiyatı Anabilim Dalı

Türklerin Müslüman olmalarından günümüze kadar yaşamış belli başlı edebiyatçılar, bunların kaleme aldıkları önemli eserler, metin inceleme ve şerhi ve “Osmanlı Türkçesi” ele alınan belli başlı konular arasındadır.

 

Türk İslam Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Şamil BAŞ
Tel: 0464 214 11 20 / 4574
E-Mail: mehmetsamil.bas@erdogan.edu.tr

Akademik Kadro

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Şamil BAŞ
Arş. Gör. Süleyman Nuri YAĞCI