Türk Din Mûsikîsi Anabilim Dalı

Mûsikînin özellikle dinî sahadaki etkin rolü, İslâm öncesi ve İslâm sonrası mûsikîmizin Türk Medeniyetindeki rolü, Türklerin mûsikî teorisi ve pratiği açısından ortaya koyduğu kaynak eserler, klasik ve dinî Türk mûsikîsi günümüze ulaşabilmiş örnekler, önde gelen mûsikîşinasların hayat ve sanatları, Türk mûsikîsinin saz ve söz formları incelenmektedir.
 


Türk Din Mûsikîsi Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. İhsan ARSLAN (vekaleten)


Telefon : +90 464 214 11 20 / 4551
Faks : +90 464 241 11 24
E-Mail : ihsan.arslan@erdogan.edu.tr

Akademik Kadro
Arş. Gör. Hüseyin Talha FIRAT