Kur'an-ı Kerim Okuma ve Kıraat Anabilim Dalı

Bu anabilim dalında; Kur'ân-ı Kerim’in kurallarına uygun biçimde okunmasının teori ve pratiği, Kur’an kelimeleri üzerindeki farklı okuyuşları konu alan Kıraat ilmi ve farklı kıraatların tanınması, Kur’an harflerinin fonetiği ile ilgili teorik bilgilerin yanı sıra bazı sûrelerin ezber pratiği, Kur'an'ın içeriği ve konu dağılımı ile ilgili temel bilgilerin kavranması amaçlanır.

 “Kur’an Fonetiği”, “Kur’an Okuma ve Tecvid”, “Güzel Kur’an Okuma”, “Hitabet ve Mesleki Uygulama” gibi dersler yer almaktadır.

 

Kur'an-ı Kerim Okuma ve Kıraat Anabilim Dalı Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Kadir TAŞPINAR

Telefon: +90 64-214 11 20 / 4669
E-Mail:
 kadir.taspinar@erdogan.edu.tr

Akademik Kadro

Dr. Öğr. Üyesi Kadir TAŞPINAR
Dr. Öğr. Üyesi İmran ÇELİK
Öğr. Gör. Vehbi CANSIZ
Arş. Gör. Fatmanur KESKİN