Komisyon ve Koordinatörlükler

Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu
Prof. Dr. Salih Sabri YAVUZ (Dekan, Başkan)
Prof. Dr. Abdurrahman HAÇKALI (Temel İslam Bilimleri BB)
Prof. Dr. Ali AKDOĞAN (Felsefe ve Din Bilimleri BB)
Doç. H. Yusuf ACUNER (İDKAB BB)
Prof. Dr. Ahmet İshak DEMİR (Üye)
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Şamil BAŞ (Üye)
(Üye, Öğrenci Temsilcisi)

Birim Kalite Komisyonu
Dr. Öğr. Üyesi Ümit ERKAN (Başkan)
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet KAPLAN
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Şamil BAŞ
Doç. Dr. Bayramali NAZIROĞLU
Yusuf KAR

Bologna Komisyonu
 Doç. Dr. Süleyman TURAN, Fakülte Temsilcisi
 Doç. Dr. Ali KUMAŞ, Temel İslam Bilimleri Bölüm Koordinatörü
 Doç. Dr. Mustafa HOCAOĞLU, Temel İslam Bilimleri Bölüm Koordinatör Yardımcısı
 Doç. Dr. Bayramali NAZIROĞLU, Felsefe ve Din Bilimleri Bölüm Koordinatörü
 Dr. Öğr. Üyesi Emine BATTAL, Felsefe ve Din Bilimleri Bölüm Koordinatör Yardımcısı
 Doç. Dr. İhsan ARSLAN, İslam Tarihi ve Sanatları Bölüm Koordinatörü


Erasmus Koordinatörü
Doç. Dr. Muhammet YILMAZ  (İlahiyat)
Dr. Öğr. Üyesi Adem GÜNEŞ (İDKAB)

Farabi Koordinatörü
 Doç. Dr. Ali KUMAŞ (İlahiyat)


İç Kontrol Komisyonu
Prof. Dr. Ahmet İshak DEMİR
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Şamil BAŞ
Dr. Öğr. Üyesi Emine BATTAL
Fak. Sekrt. Yusuf KAR
Şef Mehmet ÇOLAK

Yayın Birimi Komisyonu
Dr. Süleyman TURAN (Bşk.)
Prof. Dr. Ahmet İshak DEMİR (Üye)
Doç. Dr. İlyas KARSLI (Üye)
Doç. Dr. İhsan ARSLAN (Yedek Üye)
Dr. Öğr. Üyesi  R. Resul SEVİNÇ (Yedek Üye)

Mevlana Koordinatörü
Doç. Dr. Mustafa IRMAK (İlahiyat)
Doç. Dr. İhsan ARSLAN (İDKAB)

Senato Temsilcisi
Doç. Dr. Ali KUMAŞ

Stratejik Plan Komisyonu
Prof. Dr. Salih Sabri YAVUZ (Başkan)
Prof. Dr. Abdurrahman HAÇKALI
Prof. Dr. Ali AKDOĞAN
Doç. Dr. Bayramali NAZIROĞLU

Teknoloji ve İnovasyon
Prof. Dr. Ahmet İshak DEMİR

Web Sorumlusu
Arş. Gör. Muhammet Enes VURAL