Komisyon ve Koordinatörlükler

Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu
Prof. Dr. Salih Sabri YAVUZ (Dekan, Başkan)
Prof. Dr. Abdurrahman HAÇKALI (Temel İslam Bilimleri BB)
Prof. Dr. Ali AKDOĞAN (Felsefe ve Din Bilimleri BB)
Yrd. Doç. H. Yusuf ACUNER (İDKAB BB)
Doç. Dr. Ahmet İshak DEMİR (Üye)
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Şamil BAŞ (Üye)
(Üye, Öğrenci Temsilcisi)

Birim Kalite Komisyonu
Yrd. Doç. Dr. Ümit ERKAN (Başkan)
Yrd. Doç. Dr. Ahmet KAPLAN
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Şamil BAŞ
Doç. Dr. Bayramali NAZIROĞLU
Yusuf KAR

Bologna Komisyonu
Yrd. Doç. Dr. Süleyman TURAN, Fakülte Temsilcisi
Yrd. Doç. Dr. Ali KUMAŞ, Temel İslam Bilimleri Bölüm Koordinatörü
Yrd. Doç. Dr. Mustafa HOCAOĞLU, Temel İslam Bilimleri Bölüm Koordinatör Yardımcısı
Yrd. Doç. Dr. Bayramali NAZIROĞLU, Felsefe ve Din Bilimleri Bölüm Koordinatörü
Arş. Gör. Emine BATTAL, Felsefe ve Din Bilimleri Bölüm Koordinatör Yardımcısı
Doç. Dr. İhsan ARSLAN, İslam Tarihi ve Sanatları Bölüm Koordinatörü
Öğr. Gör. İhsan ŞEN, İslam Tarihi ve Sanatları Bölüm Koordinatör Yardımcısı

Erasmus Koordinatörü
Yrd. Doç. Dr. Muhammet YILMAZ  (İlahiyat)
Yrd. Doç. Dr. Adem GÜNEŞ (İDKAB)

Farabi Koordinatörü
Yrd. Doç. Dr. Ali KUMAŞ (İlahiyat)
Yrd. Doç. Dr. Muhammed KIZILGEÇİT (İDKAB)

İç Kontrol Komisyonu
Doç. Dr. Ahmet İshak DEMİR
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Şamil BAŞ
Arş. Gör. Emine BATTAL
Fak. Sekrt. Yusuf KAR
Şef Mehmet ÇOLAK

Yayın Birimi Komisyonu
Yrd. Doç. Dr. Süleyman TURAN (Bşk.)
Doç. Dr. Ahmet İshak DEMİR (Üye)
Doç. Dr. İlyas KARSLI (Üye)
Doç. Dr. İhsan ARSLAN (Yedek Üye)
Yrd. Doç. Dr. R. Resul SEVİNÇ (Yedek Üye)

Mevlana Koordinatörü
Yrd. Doç. Dr. Mustafa IRMAK (İlahiyat)
Doç. Dr. İhsan ARSLAN (İDKAB)

Senato Temsilcisi
Prof. Dr. Abdurrahman HAÇKALI

Stratejik Plan Komisyonu
Prof. Dr. Salih Sabri YAVUZ (Başkan)
Prof. Dr. Abdurrahman HAÇKALI
Prof. Dr. Ali AKDOĞAN
Yrd. Doç. Dr. Faruk SANCAR
Yrd. Doç. Dr. Bayramali NAZIROĞLU

Teknoloji ve İnovasyon
Doç. Dr. Ahmet İshak DEMİR

Web Sorumlusu
Arş. Gör. Muhammet Enes VURAL