Kelam Anabilim Dalı

Kelam; en üstün Varlık’ı yani Allah’ı, varlık bakımından özüne ait niteliklerini ve kendi dışındaki varlıklarla ilişkisini konu edinen bir ilimdir. Bu yapısıyla Kelâm, İslam vahyi ile ortaya çıkan teolojik gerçeklikte Kur’ân’da tevhid kavramı ile ifade edilen inanç anlayışını ve İslam’ın “Ulûhiyet”, “Nübüvvet” ve “Meâd” olarak sistematize edilen diğer inanç konularını rasyonel olarak temellendirme çabalarını ifade eder. Bunun yanı sıra Kelâm, tüm tarihi boyunca olduğu gibi günümüzde de kesin delillerden hareket ederek dini inançları ortaya koymayı, bunlarla ilgili zihinlerde var olan şüpheleri ortadan kaldırmayı da hedeflemektedir.
 

Kelam Anabilim Dalı Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Hanefi SULUOĞLU
Telefon : +90 464 214 11 20 / 4688
E-Mail : mhanefi.suluoglu@erdogan.edu.tr

Akademik Kadro
Prof. Dr. Salih Sabri YAVUZ
Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Hanefi SULUOĞLU
Arş. Gör. Sibel DİNÇASLAN