İslam Tarihi Anabilim Dalı

Hz. Muhammed’den başlamak üzere Müslümanların çevresinde gelişen olayları ve kaynağını İslâm dininden alan müesseseleri inceleyen İslâm Tarihi, İlâhiyat fakültelerinin temel derslerinden birini oluşturmaktadır.

Tarihteki tüm Müslüman millet ve devletler, İslâm Tarihi biliminin konusudur. İslâm Tarihi bu millet ve devletlerin tarihî arka planlarını, sonraki varlıklarını, kurumlarını, sosyal, kültürel, siyasî ve ekonomik yönlerden ele alıp İslâm kültür ve medeniyeti içerisindeki yerlerini bilimsel olarak tespit etmeye çalışır. Bunu yaparken şiirden arşiv malzemelerine, yazılı eserlerden müzelik malzemelere kadar çok geniş bir kaynak yelpazesine istinad eder.
 

İslam Tarihi Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. İhsan ARSLAN
Tel: +90 464 214 11 20/4551
E-Mail: ihsan.arslan@erdogan.edu.tr

Akademik Kadro
Prof. Dr. Nebi GÜMÜŞ
Prof. Dr. İhsan ARSLAN
Arş. Gör. Yaşar Emrah KOŞDAŞ