İntibak Komisyonu

Doç. Dr. Haci Yusuf ACUNER
Arş. Gör. Abdurrahman HARBİ
Arş. Gör. Sümeyye ŞEN
Arş. Gör. Süleyman Nuri YAĞCI