İç Kontrol

İÇ KONTROL
GÖREV TANIMLARI (AKADEMİK)
İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ FORMLARI
1- Personel ve Yazı İşleri İş Akış Formları
2- Öğrenci İşleri İş Akış Formları
3- Mali İşler İş Akış Formları