İç Kontrol Komisyonu


Prof. Dr. Ahmet İshak DEMİR
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Şamil BAŞ
Dr. Öğr. Üyesi Emine BATTAL
Fak. Sekrt. Yusuf KAR
Şef Mehmet ÇOLAK