Hadis Anabilim Dalı

Hadis metinlerini, geçirdiği tarihî süreci de dikkate alarak, hadis usûlü kuralları çerçevesinde araştıran ve bunların güncel yorumlarını yapmaya çalışan anabilim dalıdır. “Hadis”, “Hadis Usûlü”, “Hadis Tarihi”, “Günümüz Hadis Problemleri”, “Hadis ve Sünnette Çağdaş Yorumlar” gibi dersler okutulmaktadır.

 

Hadis Anabilim Dalı Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Fatih GÜMÜŞ
Telefon: +90 464 214 11 20 / 4552
E-Mail: fatih.gumus@erdogan.edu.tr

Akademik Kadro
Prof. Dr. Yavuz KÖKTAŞ

Dr. Öğr. Üyesi Fatih GÜMÜŞ
Öğr. Gör. Adem SADOĞLU
Arş. Gör. Büşra ÇETİN