Genel Bilgiler

837 Sayılı Kanunla Karadeniz Teknik Üniversitesi’ne bağlı olarak Rize İlahiyat Fakültesi adıyla kurulan fakültemiz, 1993-1994 yılında eğitim-öğretime başlamıştır. 2000 yılına kadar, geçici bir bina ile İl Özel İdare Binasının 3. katındaki ek dersliklerde hizmet vermiştir. 2000 yılında şimdiki binasına taşınmıştır. 2006 yılında Rize Üniversitesine bağlanmış, 2012 yılında da Üniversitemizin adı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi olarak değişmiştir.
 
Akademik Kadro:
Prof. Dr. 9
Doç. Dr. 10
Dr. Öğr. Üyesi 19
Öğr. Gör. 13
Arş. Gör. 19
Toplam 70
 
TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

Tefsir
Kur’an-ı Kerim Okuma ve Kıraat
Hadis
İslam Hukuku
Kelam
İslam Mezhepleri
Tasavvuf
Arap Dili ve Belagatı

FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

Felsefe Tarihi
İslam Felsefesi
Din Felsefesi
Mantık
Dinler Tarihi
Din Sosyolojisi
Din Psikolojisi
Din Eğitimi

İSLAM TARİHİ VE SANATLARI BÖLÜMÜ

İslam Tarihi
Türk İslam Sanatları Tarihi
Türk İslam Edebiyatı
Türk Din Musikisi

EĞİTİM-ÖĞRETİM DURUMU

LİSANS

İLAHİYAT: Arapça Hazırlık sınıfı zorunlu olan 4 yıllık İlahiyat lisans programı birinci ve ikinci öğretim programlarında yürütülmektedir.

İDKAB: İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi programı birinci ve ikinci öğretim programlarında yürütülmektedir

YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI

Temel İslam Bilimleri
Felsefe ve Din Bilimleri
İslam Tarihi ve Sanatları

DOKTORA PROGRAMLARI

Temel İslam Bilimleri
Felsefe ve Din Bilimleri

LİSANS ÖĞRENCİ DURUMU

2018-2019 Eğitim öğretim yılı itibarıyla Fakültemizde 1.800'ü aşkın kayıtlı öğrenci bulunmaktadır.

MEZUNLARIMIZIN YILLARA GÖRE DAĞILIMI

 
1998                     9
1999                   33
2000                   25
2001                   47
2002                   71
2003                   58
2004                   39
2005                   48
2006                   31
2007                   23
2008                   21
2009                   22
2010                   18
2011                   22
2012                   68
2013                   10
2014                 150
2015                 197
2016                 322
2017                 383

2018               188

MEZUN ÖĞRENCİLERİMİZİN DURUMU

Mezun olan öğrencilerimizin büyük çoğunluğu, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı başta olmak üzere çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında meslek hayatına atılmıştır.

YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİ DURUMU

Şimdiye kadar 140 üzerinde yüksek lisans tezi tamamlanmış olup halen Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı ve İslâm Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı’nda 800'e yakın öğrenci yüksek lisans ve 47 doktora öğrencisi çalışmalarına devam etmektedir.

KÜTÜPHANE

2018 yılı itibarıyla fakülte kütüphanesindeki kitap sayısı takım olarak 21.000’e, cilt olarak da 38.000 adede ulaşmıştır.
Kütüphanemiz 
Yordam Otomasyonu ile internet ortamına açılmış olup, internet üzerinden katalog tarama imkânı bulunmaktadır.

KONFERANS SALONU

Fakülte binamızın en üst katı 280 koltuklu konferans salonu olup kültürel ve bilimsel toplantılar için tasarlanmıştır.

AKADEMİK, KÜLTÜREL VE SPORTİF FAALİYETLER

Fakültemizde çok sayıda sempozyum, panel ve konferans verilmekte, öğrencilerimizin derslerde edindikleri bilgileri geliştirici olmak üzere seminerler düzenlenmektedir.
Ayrıca fakültemizin fakülteler arası spor müsabakalarının değişik kategorilerinde başarıları bulunmaktadır.