Genel Bilgiler

       Rize Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 03.07.1992 gün ve 3837 sayılı kanunla Karadeniz Teknik Üniversitesi’ne bağlı olarak kurulmuş olup, 1993-1994 Eğitim-Öğretim yılında Temel İslam Bilimleri, Felsefe ve Din Bilimleri ile İslam Tarihi ve Sanatları olmak üzere üç akademik bölümle eğitim öğretime başlamıştır. Bu tarihten 2000-2001 eğitim öğretim yılına kadar, İl Özel İdaresi’ne tahsisli olup Rektörlük tarafından kiralanan 745 m2 arsa üzerindeki bina ile, yine İl Özel İdare Binası’nın 3. katındaki ek dersliklerde hizmet vermiştir. 2001-2002 eğitim öğretim yılından itibaren ise eğitim-öğretimine, Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından Üniversitemize tahsis edilen Rize İli, Merkez İlçesi, Müftü Mahallesi’nde bulunan 30 pafta, 193 ada, 3. Parseldeki Binası’nda 2016 yılına kadar eğitim-öğretime devam etmiştir. 
       2015 yılının Şubat ayında Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Zihni Derin Yerleşkesinde temeli atılan yeni fakültemiz, 18 ay gibi kısa bir sürede tamamlanarak 2016 yılının Ekim ayında açılı gerçekleştirilmiştir. 65 milyon liraya mâl olan ve 24.335,71 m2'lik kapalı alana sahip yeni eğitim binamızın açılışı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN, eşi Emine ERDOĞAN Hanımefendi ile TBMM Başkanı İsmail KAHRAMAN ve beraberindekiler tarafından gerçekleştirilmiştir. Geleneksel mimari ile modern mimariyi mezceden ve 2016-2017 eğitim-öğretim yılında hizmete açılan yeni fakültemizde dekanlık, 95 akademisyen odası, 44 derslik, 250 kişilik konferans salonu, 40 bin kitaplı kütüphane, 2 hafızlık odası, tezhip, ebru, hat atölyeleri ve 150 araçlık kapalı otopark yer almaktadır.
       Fakültenin eğitim-öğretimi için son derece önemli olan fakülte kütüphanesi kurma çalışmalarına ilk yıldan itibaren önem verilmiş olup; çeşitli kişi, kurum ve kuruluşların katkılarıyla kütüphane iyi bir konuma gelmiştir. 2020 yılı sonu itibarıyla Fakülte kütüphanesindeki kitap sayısı 39.000’e ulaşmıştır.
       1993–1994 eğitim-öğretim yılında 32 öğrenci ile eğitim öğretime başlayan fakültemiz, Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri ile birlikte öğrenci sayısı 2256’a ulaşmış olup Eğitim-Öğretim faaliyetine devam etmektedir. 1998 yılında ilk mezunlarını veren Fakültemiz, 2020 Yılı Ekim ayı itibarı ile  846 Erkek, 1478 Kız öğrenci olmak üzere toplam 2324 öğrenci mezun vermiştir.

Akademik Kadro:
Prof. Dr. 10
Doç. Dr. 9
Dr. Öğr. Üyesi 21
Öğr. Gör. 14
Arş. Gör. 16
Toplam 70
 
TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

Tefsir
Kur’an-ı Kerim Okuma ve Kıraat
Hadis
İslam Hukuku
Kelam
İslam Mezhepleri
Tasavvuf
Arap Dili ve Belagatı

FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

Felsefe Tarihi
İslam Felsefesi
Din Felsefesi
Mantık
Dinler Tarihi
Din Sosyolojisi
Din Psikolojisi
Din Eğitimi

İSLAM TARİHİ VE SANATLARI BÖLÜMÜ

İslam Tarihi
Türk İslam Sanatları Tarihi
Türk İslam Edebiyatı
Türk Din Musikisi

EĞİTİM-ÖĞRETİM DURUMU

LİSANS

İLAHİYAT: Arapça Hazırlık sınıfı zorunlu olan 4 yıllık İlahiyat lisans programı birinci ve ikinci öğretim programlarında yürütülmektedir.


YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI

Temel İslam Bilimleri
Felsefe ve Din Bilimleri
İslam Tarihi ve Sanatları

DOKTORA PROGRAMLARI

Temel İslam Bilimleri
Felsefe ve Din Bilimleri

LİSANS ÖĞRENCİ DURUMU

2020-2021 Eğitim öğretim yılı itibarıyla Fakültemizde 1.860'ü aşkın kayıtlı öğrenci bulunmaktadır.

MEZUNLARIMIZIN YILLARA GÖRE DAĞILIMI

 
1998                     9
1999                   33
2000                   25
2001                   47
2002                   71
2003                   58
2004                   39
2005                   48
2006                   31
2007                   23
2008                   21
2009                   22
2010                   18
2011                   22
2012                   68
2013                   10
2014                 150
2015                 197
2016                 322
2017                 383

2018               188
2019               225
2020               314
   

MEZUN ÖĞRENCİLERİMİZİN DURUMU

Mezun olan öğrencilerimizin büyük çoğunluğu, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı başta olmak üzere çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında meslek hayatına atılmıştır.

YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİ DURUMU

Şimdiye kadar 240 üzerinde yüksek lisans tezi tamamlanmış olup,  halen Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı ve İslâm Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı’nda 250'e yakın öğrenci yüksek lisans ve 32 doktora öğrencisi çalışmalarına devam etmektedir.

KÜTÜPHANE

2020 yılı itibarıyla fakülte kütüphanesindeki kitap sayısı takım olarak 21.200’e, cilt olarak da 39.000 adede ulaşmıştır.
Kütüphanemiz 
Yordam Otomasyonu ile internet ortamına açılmış olup, internet üzerinden katalog tarama imkânı bulunmaktadır.

KONFERANS SALONU

Fakülte binamızın en üst katı 280 koltuklu konferans salonu olup kültürel ve bilimsel toplantılar için tasarlanmıştır.

AKADEMİK, KÜLTÜREL VE SPORTİF FAALİYETLER

Fakültemizde çok sayıda sempozyum, panel ve konferans verilmekte, öğrencilerimizin derslerde edindikleri bilgileri geliştirici olmak üzere seminerler düzenlenmektedir.
Ayrıca fakültemizin fakülteler arası spor müsabakalarının değişik kategorilerinde başarıları bulunmaktadır.